Persona tècnica en gestió i administració

Associació Amics del Moviment Quart Món Catalunya

Fins el 15/08/2023


SALARI: 18,000-24,000 € brut anual, 14 pagues

PERFIL

Tècnic amb experiència en administració i en la presentació i justificació de subvencions.

ENTITAT

Som una entitat de voluntariat amb tres persones tècniques i una vintena de voluntaris amb un pressupost de 80.000€ anuals. Fem acompanyament de famílies en el seu procés d’inclusió social.

 FUNCIONS I RESPONSABILITATS

 • Registre de despeses, ingressos i factures de l’entitat.
 • Presentació i justificació de projectes.
 • Seguiment del pressupost de l’entitat.
 • Coordinació amb les gestories laboral i comptable, inclosa la preparació de la documentació necessària per al compliment de les obligacions fiscals.
 • Recerca de finançament i creació de campanyes de captació de fons.
 • Control dels tràmits amb administracions públiques, empreses, proveïdors, etc.
 • Suport en la gestió laboral: documentació riscos laborals, control nòmines, etc.
 • Actualització dels documents interns de l’associació, llibre de persones associades socials, inventari, etc.
 • Gestions administratives de l’entitat.
 • Coordinació periòdica amb l’equip de tècnic i Junta Directiva de l’entitat.
 • Suport a l’equip de comunicació.

REQUISITS

 • Experiència professional en presentació y justificació de projectes i subvencions públiques.
 • Coneixement del marc jurídic i legal de les ONG’s.
 • Experiència de treball amb les administracions públiques, entitats socials o del tercer sector.
 • Coneixements mitjans-alt d’ofimàtica i bases de dades.
 • Domini del català i el castellà parlat i escrit.

ES VALORARÀ

 • Experiència en projectes de micromecenatge.
 • Experiència en comunicació.
 • Experiència en recerca de finançament o campanyes de captació de fons.
 • Tenir coneixements mitjans-alts de comptabilitat i ús de programes comptables.
 • Domini de l’anglès.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada de 20h.
 • Salari segons conveni d’acció social.
Skip to content