Persona experta en gestió i administració

L'Esguard

Fins el 10/11/2023


SALARI: 1.341,84€ mensuals x 12 pagues.

Objectiu general del lloc de treball:

 • Atendre i dur un control dels diferents cicles de gestió de la cooperativa i dels serveis que executa en coordinació amb l’àrea econòmica, de projectes i de persones.

Competències:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’organització, autonomia i planificació del treball.
 • Actitud proactiva envers les cures.
 • Tenir coneixements financers, econòmics i comptables.
 • Persona resolutiva i amb capacitat analítica.
 • Habilitats relacionals i comunicatives amb l’equip tècnic i amb l’entorn directe (usuàries, clients i proveïdors).
 • Iniciativa i proactivitat en el desenvolupament de funcions i tasques.
 • Capacitat de gestió dels conflictes i d’autocrítica
 • Domini i coneixements d’ofimàtica

Funcions i responsabilitats:

 • Registre i control de despeses, ingressos i factures (emissió i recepció).
 • Confecció i facturació de rebuts dels serveis i activitats contractats per les usuàries.
 • Control pressupostari i seguiment de la comptabilitat.
 • Tancaments comptables i seguiment d’auditories (si s’escau).
 • Elaboració i seguiment dels documents oficials: llibre de sòcies, llibre de factures, estats de comptes, etc.
 • Gestió documental
 • Atendre les usuàries, clients i proveïdors dels serveis i projectes de la cooperativa.
 • Presentació i justificació de projectes subvencionats.
 • Homologació d’activitats per presentar a programes d’ajuts econòmics promoguts per l’administració pública.
 • Interlocució amb la gestoria laboral i comptable, inclosa la preparació de la documentació necessària per al compliment de les obligacions fiscals.
 • Control dels tràmits amb administracions públiques (INSS, TGSS, AEAT, Registre de Cooperatives), empreses, proveïdors, etc.
 • Participar de les reunions d’àrea i blocs de serveis comuns.
 • Suport a les coordinacions de serveis en allò relatiu a la gestió tècnica de les seva activitat ordinària (control de caixa, targetes moneder, fulls de liquidació i facturació de serveis extres.

Requeriments:

 • Experiència professional en gestió administrativa d’entitats o empreses.
 • Domini de les tasques d’administració general.
 • Coneixements alts d’ofimàtica i bases de dades (es farà prova)
 • Domini de programes i plataformes de gestió (Dropbox, Thunderbird, eines google, mailchip, facturació, rebuts domiciliats, pack office 365 etc).
 • Nivell avançat de català parlat i escrit.
 • Capacitat de lideratge, autonomia en el treball, orientació a resultats i bones habilitats per a les relacions interpersonals i el treball en equip
 • Compromís amb la missió, visió i valors de L’esguard.

Es valorarà positivament:

 • Formació reglada: CFGM/CFGS o estudis universitaris vinculats a l’administració d’empreses, ciències econòmiques, etc., o similars.
 • Experiència de treball amb administracions públiques, entitats de l’Economia Social i Solidària i del tercer sector.
 • Experiència professional en presentació i justificació de projectes subvencionats/homologats.
 • Experiència laboral tasques d’administració i gestió en el sector del lleure educatiu i sociocultural.

 

Skip to content