Perfil Tècnic/a comunitari/a per a pla comunitari Carmel

Associació Carmel Amunt

Fins el 30/04/2023


SALARI: 25.304,40 euros anuals.

Formació:

 • Diplomat o llicenciat en Ciències Socials.
 • Nivell C de català.
 • Competències en eines informàtiques de gestió, disseny i comunicació.
 • Es valorarà preferentment formació i experiència en treball comunitari i dinamització.

Objectiu:

 • Coordinar i dinamitzar el pla de desenvolupament comunitari del Carmel.

Tasques i funcions:

 • Treball conjunt i transversal de dinamització del territori amb la finalitat de transformar la realitat a partir de la participació, la implicació i la corresponsabilització de tots els agents.
 • Gestió, disseny, implementació i avaluació dels projectes, tot articulant els grups de treball, les comissions, etc.
 • Dinamització i conducció de grups, col·lectius i entitats.
 • Equip tècnic: organització de les tasques i funcions de l’equip.
 • Gestió interna i de tasques d’administració: subvencions, justificacions, tresoreria, informes, actes, memòries, etc.
 • Atenció a persones, col·lectius i entitats.
 • Relació institucional amb les administracions.
 • Avaluació i reflexió contínua dels projectes del PDC.
 • Atenció telefònica i recepció de visites.

Competències transversals:

 • Flexibilitat. Et consideres una persona que s’adapta a les situacions. Adaptabilitat als canvis.
 • Empatia.  Entesa com a facilitat per entendre les necessitats dels altres i també posar-se en el lloc dels altres. Mediació – Diàleg (professionals-entitats-població). Capacitat de negociació (més envers l’administració).
 • Escolta activa. Estar atent a les necessitats de la comunitat, a vegades mitjançant diagnosi i/o per l’observació constant del territori. Treball de camp.
 • Facilitació de grups.
 • Resolució de conflictes.
 • Capacitat d’aprenentatge.
 • Capacitat de lideratge.
 • Gestió d’equips amb perfil col·laboratiu. Experiència en treballs de col·laboració en grups multidisciplinars (taules de treball).
 • Dinamisme, energia i creativitat.
 • Compromís amb l’organització i els valors que promou.
 • Planificació, organització, desenvolupament i gestió de la pròpia tasca. Gestió del temps. Iniciativa/Autonomia i Responsabilitat. Capacitat de decisió.
 • Capacitat d’empoderar les persones amb processos de confiança.
 • Habilitats Comunicatives i facilitat de comunicació escrita. Català i Castellà.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesis. Capacitat de ser capaç de donar informacions complexes, en determinats moments, que arribin al sector de població diana de la millor manera possible.
 • Visió estratègica.

Es valorarà:

 • Coneixement del territori.
 • Experiència en gestió i dinamització de grups, conducció  espais de treball i espais participatius.
 • Habilitats de disseny gràfic i xarxes socials.
Skip to content