Orientadora laboral per al programa MAIS

EL SAFAREIG

Fins el 10/01/2024


SALARI: Entre 22.000 € i 25.000 € bruts x 14 pagues. Segons conveni.

FUNCIONS:

 • Contactar amb usuàries.
 • Fer entrevista de diagnosi.
 • Acompanyament en la definició del pla individual d’inserció.
 • Seguiments presencials i telefònics.
 • Informació, orientació i acompanyament en el procés formatiu i d’inserció.
 • Atenció individual i grupal.
 • Dinamització de grups i tècniques d’acció tutorial.
 • Creació de material didàctic per les formacions.
 • Formació en competències transversals i formació complementària.
 • Coordinació amb el SOC i agents locals en matèria d’inserció.
 • Introducció de dades al GIA.
 • Elaboració d’informes, control documental i memòries.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada completa, matins i alguna tarda.
 • Millores segons reglament intern.

Lloc de treball: Barcelona

FORMACIÓ:

 • Grau en Ciències socials, Empresarials, Treball social, Relacions laborals, Educació social, Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia, Sociologia, Antropologia o Ciències polítiques i de l’Administració.
 • Formació en perspectiva de gènere i  violència masclista.
 • Formació en orientació i inserció laboral.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

 • Experiència com tutor/a d’inserció (en itineraris d’inserció i formació, circuits d’orientació i inserció o similars).
 • Acompanyament en el treball del pla d’acció.
 • Formacions en competències transversals i formació complementària.
 • Dinamització d’Aula de Recerca de Feina.
 • Gestió Administrativa.
 • Experiència amb col·lectius d’especial dificultat i/o amb dones.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS I PERSONALS:

 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces) (es valorarà coneixements dels programes del Departament de Treball GALILEU, GIA).
 • Motivació vers el treball amb col·lectius amb especials dificultats d’inserció.
 •  Coneixement del mercat de treball i recerca de feina.
 • Coneixement de l’àmbit dels recursos humans: selecció, formació, etc.
 • Capacitat de comunicació, empatia i  escolta.
 • Adaptabilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Treball en equip.
 • Negociació i comunicació.
 • Alt nivell d’iniciativa.
Skip to content