Orientador laboral

LA MERIENDA

Fins el 21/02/2023


SALARI: Entre 18.001 € i 24.000 € bruts/anuals.

REQUISITS DEL CANDIDAT

 • Domini de la llengua catalana i castellana parlada i escrita.
 • Domini del paquet bàsic d`Office: Word, Excell i PPT.
 • Experiència laboral al tercer sector de 1 any requisit indispensable.
 • Formació acadèmica; Diplomatura o Grado en Pedagogía, Psicología, Ciencias Sociales o similar.

Funcions

 • Realitza el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona en el context d’una entrevista personalitzada.
 • Desenvolupa un sistema d’indicadors per al diagnòstic.
 • Detecta les mancances i necessitats i les potencialitats relatives als interessos vocacionals, les competències professionals (actituds, aptituds i coneixements), la formació o l’experiència laboral de la persona. Elabora l’informe final de diagnòstic.
 • Determina i planifica les línies d’actuació que afavoreixen la inserció laboral de la persona. Dissenya metodologies i estratègies d’inserció amb els corresponents objectius, continguts i activitats. Planifica els itineraris d’inserció (sociolaborals, de formació i introducció al món laboral o altres). Supervisa les activitats d’inserció segons el programa i la metodologia establerts.
 • Orienta el procés d’inserció laboral de la persona. Forma i estimula el desenvolupament professional i personal de la persona.
 • L’acompanya en el procés d’inserció laboral.
 • Valora els resultats i finals de la intervenció, amb aplicació de les tècniques i els procediments d’avaluació adequats. Valora l’impacte de cadascuna de les actuacions realitzades. Controla, segueix i valora de manera permanent i personalitzada l’evolució de la persona en el seu itinerari i el nivell d’inserció laboral aconseguit.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral 8 mesos.
 • Jornada completa (40 hores).
 • De dilluns a divendres.

Competències Clau

 • Orientació a l’assoliment, iniciativa, preocupació per l’ordre i la qualitat. Flexibilitat i gestió del canvi, planificació i organització. Aprenentatge i utilització de coneixement. Estratègia, treball en equip, cooperació, empatia, comunicació, compromís amb el projecte.
Ves al contingut