Orientador/a laboral Garraf

Fundació Privada Formació i Treball

Fins el 31/12/2022


SALARI: No especificat.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

Lloc de treball:

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del Departament d’Acció Social, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents Funcions:

 • Acollida dels/les participants: Dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa.
 • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: Realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un Projecte Professional propi.
 • Accions grupals per la millora de les competències bàsiques i transversals.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: Oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina.
 • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: Analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses.
 • Coordinació: Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa.

2. REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Diplomatura en Treball Social, Educació Social, Psicologia, Relacions laborals, Sociologia, Dret o carreres afins.

Experiència mínima: 1 any.

Formació complementària:

 • Es valoraran les formacions en el model d’ocupabilitat per competències així com formació en el camp de l’orientació i la inserció laboral i formació en acció social.

Competències:

 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Versatilitat i capacitat d’adaptació.
 • Comunicació i relació.
 • Gestió de les emocions.

3. CONDICIONS DEL LLOC

Tipus de contracte: Indefinit.
Jornada: 40h/setmanals.
– Horari: Matins i dues tardes.
Incorporació: Desembre 2022 / Gener 2023.

4. PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: susana@formacioitreball.org Abans del 31/12/2022 indicant com a referència [Orientador/a Laboral].

Skip to content