Orientador/a Laboral

Formació i Treball, Fundació Privada

Fins el 14/06/2024


SALARI: 22.000€ bruts anuals.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC 

En dependència del Departament d’Acció Social, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents Funcions:

 • Acollida dels/les participants: Dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa.
 • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: Realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un Projecte Professional propi.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: Oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina.
 • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: Analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses
 • Coordinació: Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa.

REQUERIMENTS DEL LLOC 

 • Titulació: Treball Social, Educació Social, Psicologia, Relacions laborals, Sociologia, Dret o carreres afins. 
 • Experiència mínima: 1 any.

Formació complementària:

 • Es valoraran les formacions en el model d’ocupabilitat per competències així com formació en el camp de l’orientació i la inserció laboral i formació en acció social.

Competències:

 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Versatilitat i capacitat d’adaptació.
 • Comunicació i relació.
 • Gestió de les emocions.

 

Skip to content