Orientador/a Laboral

Formació i Treball, Fundació Privada

Fins el 29/04/2024


SALARI: 21.500€ bruts anuals.

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC 

En dependència del/la coordinador/a, els/les candidats/es s’incorporaran a l’equip i desenvoluparan les següents funcions:

 • Acollida dels/les participants: Dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa fent un anàlisi del grau d’ocupabilitat.
 • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional.
 • Desenvolupar conjuntament amb coordinació, la planificació i calendarització del projecte per l’assoliment dels objectius.
 • Desenvolupar activitats que promoguin el desenvolupament d’habilitats lingüístiques i digitals adaptades a les necessitats individuals.
 • Guiar als joves en la creació i execució de projectes creatius per la millora de competències i habilitats socials.
 • Acompanyament a les persones durant el procés formatiu, d’adquisició de competències transversals i de recerca de feina.
 • Identificació de necessitats amb relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants.
 • Analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses
 • Coordinació amb l’equip i altres agents implicats de manera col·laborativa per a la correcta intervenció a les participants promovent el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats.
 • Fomentar un ambient inclusiu i de suport on els joves es sentin en un espai segur per expressar-se i participar.

2. REQUISITS DEL LLOC 

Titulació: Diplomatura, Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències socials.

Experiència mínima: Es valorarà l’experiència prèvia de treball amb joves en situació administrativa irregular, emigrants o contextos similars.

Formació complementària: 

 • Coneixement en mobilitat, estrangeria i nacionalitat.
 • Coneixement de tècniques d’intervenció amb col·lectius en risc d’exclusió.
 • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències (anàlisi de l’ocupabilitat, CV per competències, definició de perfils i selecció per competències).
 • Coneixement del mercat laboral (sector, ocupacions, índex d’atur, filons d’ocupació)
 • Coneixement i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral així com de les eines i instruments per a la recerca de feina (CV per competències, vídeo currículums, etc.)
 • Competències digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, excel, etc.). Conèixer eines TIC generals i específics de comunicació 2.0.(correu electrònic, aplicatius de disseny, Drive, etc )

Competències:

 • Comunicació i relació.
 • Gestió de conflictes.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Creativitat i dinamització.
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.

Certificats: Certificat negatiu de delictes sexuals

3. CONDICIONS DEL LLOC 

 • Jornada: 25 hores a la setmana.
 • Horari: 09:00h a 14:00h.
 • Incorporació: Immediata.

 

 

 

 

Skip to content