Orientador/a Laboral

FORMACIO I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ

Fins el 24/04/2023


SALARI: 20.500 bruts/anuals

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del Departament d’Acció Social, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents Funcions:

 • Acollida dels/les participants: Dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa
 • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: Realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un Projecte Professional propi.
 • Dinamització de tallers grupals per la millora de competències per la recerca activa de feina, competències digitals i transversals.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: Oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina.
 • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: Analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses.
 • Coordinació: Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa.

 

2. REQUERIMENTS DEL LLOC
Titulació: Diplomatura en Treball Social, Educació Social, Psicologia, Relacions laborals, Sociologia, Dret o carreres afins.
Experiència mínima: 1 any

Formació complementària:

 • Es valoraran les formacions en el model d’ocupabilitat per competències així com formació en el camp de l’orientació i la inserció laboral i formació en acció social.


Competències:

 • Capacitat d’organització i planificació
 • Versatilitat i capacitat d’adaptació
 • Comunicació i relació
 • Gestió de les emocions

 

3. CONDICIONS DEL LLOC
Tipus de contracte: Indefinit
Jornada: 40h/setmanals
Horari: Matins i dues tardes
Incorporació: Immediata

Ves al contingut