Orientador/a laboral

Gedi Gestió i disseny, sccl

Fins el 23/01/2023


SALARI: 2.000€ bruts mensuals (pagues incloses).

(Programa Orientació laboral) SOC ORIENTA

Ubicació: BARCELONA

Titulació: Psicologia

Experiència: Mínim 1 any en processos d’orientació i inserció laboral.

Funcions:

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

 -Acompanyament en disseny i execució del pla del treball.

-Orientació individual i grupal en processos d’inserció laboral o millora de l’ocupabilitat.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc. (Preparació i dinamització de les sessions).

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió documentació tècnica del Programa. Gestió de l’aplicatiu GALILEU.

Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Conveni Acció Social, Categoria Llicenciat/da

Durada del Programa: Setembre 2023 

Skip to content