Oficial administratiu/va

Residència Betània Filles de la Caritat

Fins el 29/12/2023


SALARI: 1.279,80€ mesuals x 14 pagues.

Sol·licitem personal amb motivació, capacitat d’adaptar-se a les noves situacions, tenir empatia, saber escoltar, ser creatiu, tenir capacitat d’observar i analitzar, saber organitzar, ser resolutiu, comunicatiu, saber treballar en equip.

L’oferta de feina es per cobrir una maternitat amb incorporació immediata.

Algunes de les tasques a realitzar, Facturació de quotes mensuals dels residents. Relació de factures de proveïdors mensuals en programa informàtic. Gestió de formacions internes i externes. Tasques de recepció directa i telefònica tant exteriors com a interiors. Control de materials pel servei de neteja, bugaderia. Comandes a proveïdors i emmagatzematge de materials diversos. Gestió factures/albarans. Control caixetes. Tràmits varis en vers els residents (certificats, documentacions a fundacions…). Suport al departament de personal (suplències, contractes, nòmines, ….). Suport a RHS /PRL (revisions mèdiques, gestió i acció). Suport a infermeria per les visites mèdiques. Suport a la direcció de la residència. Suport incidències de manteniment. Manteniment dels calendaris del personal. Registre de les incidències mensuals. Gestió de les nòmines als treballadors. Introducció de les dades del personal de nova incorporació al programa de marcatge i programa de codis personals d’accés. Totes aquelles tasques que corresponen a la seva categoria professional. Gestió i seguiment de LOPD del centre.

Skip to content