Tècnica del SAIDAVI – substitució per maternitat

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans

Enviar CV a info@iridia.cat

Fins el 04/03/2024


SALARI: 1.717,57 € bruts mensuals (pagues prorratejades).

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Tot això es duu a terme a través d’una estructura estable, sostenible i independent.

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català, ja sigui en llibertat o en context de privació de llibertat. Així mateix, també utilitzem el litigi estratègic com a eina de transformació de la realitat que ens envolta en diferents contextos: per la defensa de l’espai de la societat civil, la denúncia del racisme, la reinvindicació de la memòria, etc.

Busquem a una persona per cobrir una baixa de maternitat que s’encarregarà de gestionar el cicle dels projectes del SAIDAVI i dels litigis de línia (subvencions públiques i privades), així com executar algunes de les activitats que aquests preveuen: primera atenció (telefònica o via correu electrònic) amb víctimes de vulneracions de drets humans, derivació a altres organitzacions o serveis o entrada en el circuit del SAIDAVI, coordinació de l’Informe anual de vulneracions, així com les tasques pròpies del funcionament del SAIDAVI i litigis de línia (assistència a les reunions de coordinació, coordinació de les formacions internes, coordinació amb l’equip del SAIDAVI, etc.), coordinació amb altres línies de treball i suport en la formulació, execució i justificació d’altres projectes d’Irídia en el període de la duració del contracte.

Skip to content