Monitors i monitores de lleure

L'Esguard

Fins el 08/09/2023


SALARI: Segons conveni de lleure.

PERFIL DEL LLOC:

 • Responsable i conscient del rol que exerceix en tot moment, així com del projecte educatiu per poder dur-lo a terme.
 • Cal que tingui iniciativa i mostri una actitud activa, ha d’estar molt atenta a l’entorn per detectar necessitats i poder anticipar-se.
 • Resolutiva i propera als infants, tot sabent posar límits i vetllar perquè aquests es respectin.
 • Ha de ser assertiva i generar confiança per tal d’entendre, ser capaç de gestionar i comunicar bé en qualsevol situació de conflicte o davant de qualsevol incidència.
 • Ha de tenir recursos per poder seguir el projecte educatiu i fer un acompanyament acurat al grup d’infants.
 • L’educador/a ha de treballar en equip, ha d’estar disponible i ha de ser capaç de crear espais de participació, detectar les necessitats dels infants del seu grup i vetllar perquè aquestes estiguin cobertes.
 • També cal que trobi espais per reflexionar sobre la seva tasca, per tant, capacitat de l’anàlisi propi i que conegui les pròpies mancances per treballar-les.
 • Ha de ser una persona amb energia i ganes de ser molt activa amb els infants.

ES VALORARÀ POSITIVAMENT:

 • Tenir el carnet de monitor/a de lleure.
 • Tenir formació de l’àmbit d’educació.
 • Tenir experiència en el lleure associatiu o bé en altres espais de lleure.
 • Tenir experiència en el tracte amb infants.
 • Que sigui una persona propera al barri/poble/ciutat perquè així estarà més vinculada amb les famílies, podrà fer cangurs, etc.
Skip to content