Monitors/es de Menjador amb Llengua de Signes a Poblesec

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 24/02/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Monitor/a de Menjador amb Llengua de Signes, seria per incorporar a una escola ubicada a Poblesec.

Aquesta vacant és una oportunitat de trobar una posició estable, i de poder estar en una escola que aten alumnes amb dificultats de parla i sordesa. Per tant, necessitem que la persona que s’incorpori tingui bon nivell i pugui parlar amb fluidesa amb els infants.

Quines serien les teves funcions?

 • Fer que l’hora del menjador sigui una bona experiència, i poder educar a través d’aquesta estona.
 • Supervisió durant l’hora de dinar i esbarjo.
 • Dinamització d’activitats a l’hora del pati.
 • Treballar hàbits, normes de convivència i actituds envers el menjar.
 • Organització del menjador (pautes de conducta, control d’àpats, etc…)

Què oferim?

 • Podem formar part d’una gran entitat com la Fundació Pere Tarrés, dedicada a l’educació, i especialment en el lleure i l’acció social.
 • I tindries… un contracte estable fix-discontinu.
 • La teva incorporació podria ser inmediata, t’estem esperant!
 • Jornada laboral: 15 hores/setmanals en la franja horària 13:30-16:30h.

Requisits

Necessitem això de tu…

 • Formació superior relacionada en l’àmbit educatiu, social i/o del lleure.
 • Imprescindible tenir Llenguatge de Signes.
 • Valorable el títol de monitor/a de temps lliure.
 • Experiència amb infants i joves en l’àmbit educatiu, social i/o del lleure.
 • Nivell de català i castellà alt, nadiu o bilingüe.
 • Imprescindible disposar del Certificat Negatiu de Naturalesa Sexual.
 • I sobretot… valorem molt la bona actitut i la predisposició!
Skip to content