Monitors/es casal de Nadal – Salou

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Respondre el formulari

Fins el 15/11/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Salou (Espanya) / Vacants 30

Resum
La Fundació Pere Tarrés cerca monitors/es per a un casal de Nadal ubicat a Salou.

Dates:

 • 27 de desembre de 2023: de 9.15 a 13.15h i de 15.45 a 20.15h.
 • 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2023: de 9.45h a 13.15h i de 15:45h a 20.15h.
 • 2, 3, i 4 de gener de 2024: de 9.45h a 13.15h i de 15.45h a 20.15h.
 • 5 de gener de 2024: de 9.45h a 16h.

FUNCIONS:

 • Realització de les activitats en l’horari establert i seguir la programació marcada per la coordinació del servei.
 • Conduir i animar el grup d’infants.
 • Educar en valors de convivència relacionals a través del lleure.
 • Controlar el material de les activitats i comunicar les possible incidències a la coordinació.
 • Atenció als usuaris/es de la instal·lació en qualsevol dubte que puguin tenir.
 • Cerquem monitors/es amb experiència en el lleure que tinguin perfil social.

Requisits

 • Disposar del títol de monitor/a de lleure.
 • Experiència prèvia en activitats de lleure.
 • Disposar del Certificat Negatiu de Delictes Sexuals.
Skip to content