Monitor/Educador de suport escolar (secundaria)

YMCA

Fins el 13/09/2023


SALARI: No especificat.

Som una organització no lucrativa, sense filiació política o confessional, dirigida per persones voluntàries, que persegueix millorar la societat a través del desenvolupament integral de la joventut, generant oportunitats, reduint-ne la vulnerabilitat i enfortint el seu entorn. Dia a dia, acompanyem el creixement de milers de nens, nenes i joves que s’esforcen cada dia per superar barreres que limiten els seus somnis. El nostre objectiu és potenciar al màxim les capacitats dels menors i acompanyar el desenvolupament integral dels joves, incidint sobre els factors crítics (com l’educació, l’habitatge o el temps d’oci) que poden vulnerar el dret a créixer i prosperar. Per això, actuem sobre elements fonamentals del seu entorn com són el benestar de les seves famílies, l’accés a l’ocupació i la cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, salut, lleure i temps lliure). Si estàs interessat/da a formar part de la nostra plantilla, apunta’t a la següent oferta.

LLOC: Monitor/Educador de suport escolar.

Objectiu del lloc: Programació, desenvolupament i avaluació de les activitats de suport escolar a nens i nenes.

Funcions principals: 

 • Programació i memòria activitat.
 • Desenvolupament i implementació activitat: organització de grups, preparació de material individualitzat, custòdia de fitxes usuaris.
 • Avaluació alumnes i activitat.
 • Elaboració de fitxes assistència i altres registre avaluació dels grups: seguiment assistència.
 • Gestió dels recursos materials necessaris activitat.
 • Coordinació amb els col·legis.
 • Acompanyament a voluntaris i alumnes en pràctiques.
 • Col·laboració en el control i seguiment ambiental, dins de les seues possibilitats (gestió de residus, minimització de consums,…).

Requisits:

 • Estudis secundaris, preferentment universitaris.
 • Experiència en el disseny objectius aprenentatges bàsics així com la seva avaluació.
 • Maneig de ferramentes informàtiques. Word, Powerpoint, Internet.
 • Capacitat de treball en equip i organització.
 • Capacitat de resolució de conflictes i comunicació.

Es valorará:

 • Experiència prèvia en reforç educatiu amb adolescents de secundària.
 • Coneixement de les assignatures de matemàtiques, física i química, i biologia i geologia.
 • Coneixement d’ofimàtica.
 • Presa de decisions.
 • Proactivitat, iniciativa.
 • Compromís amb les finalitats de lorganització.
 • Compromís d’acord amb la responsabilitat i els requisits del lloc.
 • Compromís amb el medi ambient.
 • Motivació per a execució de les seves responsabilitats.
 • Motivació orientada a la millora continua.
 • Motivació pel potencial organització i abast activitat en què participa.
 • Formació en igualtat de gènere.
 • Ser víctima de violència de gènere o persona en exclusió social.
 • Ser persona amb diversitat funcional reconeguda en un grau superior al 33%

S´ofereix:

 • Jornada laboral: Parcial, de dilluns a dijous de 17:45h ha 20:00h (9 hores setmanals)
 • Tipus de contracte: Eventual.
 • Lloc de treball: Barcelona.

Persones interessades enviar CV amb assumpte: Monitor/Educador de suport escolar (SECUNDÀRIA).

Ves al contingut