Monitor-Educador/a Reforç Educatiu (Secundària)

YMCA

Fins el 17/03/2024


SALARI: No especificat.

Som una organització no lucrativa, sense filiació política o confessional, dirigida per persones voluntàries, que persegueix millorar la societat a través del desenvolupament integral de la joventut, generant oportunitats, reduint-ne la vulnerabilitat i enfortint el seu entorn. Dia a dia, acompanyem el creixement de milers de nens, nenes i joves que s’esforcen cada dia per superar barreres que limiten els seus somnis. El nostre objectiu és potenciar al màxim les capacitats dels menors i acompanyar el desenvolupament integral dels joves, incidint sobre els factors crítics (com l’educació, l’habitatge o el temps d’oci) que poden vulnerar el dret a créixer i prosperar. Per això, actuem sobre elements fonamentals del seu entorn com són el benestar de les seves famílies, l’accés a l’ocupació i la cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, salut, lleure i temps lliure). Si estàs interessat en formar part de la nostra plantilla apunta’t a la següent oferta:

MONITOR-EDUCADOR/A REFORÇ EDUCATIU DE SECUNDÀRIA

OBJECTIU 

 • Programació, desenvolupament i avaluació de les activitats de suport escolar a adolescents.

FUNCIONS PRINCIPALS

 • Programació i memòria de l’activitat.
 • Desenvolupament i implementació de l’activitat: organització de grups, preparació de material individualitzat, custòdia de fitxes d’usuaris.
 • Avaluació d’alumnes i de l’activitat.
 • Elaboració de fitxes d’assistència i altres registres d’avaluació dels grups: seguiment d’assistència.
 • Gestió dels recursos materials necessaris per a l’activitat.
 • Acompanyament a voluntaris i alumnes en pràctiques.
 • Col·laboració en el control i seguiment ambiental, dins de les seves possibilitats (gestió de residus, minimització de consums…).

REQUISITS

 • Estudis secundaris, preferentment universitaris.
 • Experiència en el disseny d’objectius d’aprenentatges bàsics així com la seva avaluació.
 • Maneig d’eines informàtiques. Word, PowerPoint, Internet.
 • Capacitat de treball en equip i organització.
 • Capacitat de resolució de conflictes i comunicació.

ES VALORARÀ

 • Experiència prèvia en reforç educatiu amb adolescents de Secundària.
 • Coneixement de les assignatures de matemàtiques, física i química, i biologia i geologia.
 • Coneixement d’ofimàtica.
 • Presa de decisions.
 • Proactivitat, iniciativa.
 • Compromís amb els fins de l’organització.
 • Compromís concorde a la responsabilitat i requisits del lloc.
 • Compromís amb el medi ambient.
 • Motivació per a l’execució de les seves responsabilitats.
 • Motivació orientada a la millora contínua.
 • Motivació pel potencial de l’organització i l’abast en l’activitat en la qual participa.
 • Formació en igualtat de gènere.
 • Ser víctima de violència de gènere o persona en exclusió social.
 • Ser persona amb discapacitat reconeguda en grau superior al 33%

A YMCA, com a Entitat socialment responsable, estem conscienciats, sensibilitzats i garantim la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, condició personal, física o social comprometent-nos a l’impuls i foment de mesures per aconseguir igualtat real al si de la nostra Entitat. Des del raonament que la diversitat humana constitueix una font d’avantatge competitiu, d’estímul, d’aprenentatge mutu i integrant-se a totes les actuacions i tots els àmbits.

S’OFEREIX: 

 • Jornada parcial de 9 hores.
 • Horari: de dilluns a dijous de 17:45 a 20:00 h.
 • Lloc de treball: YMCA a Barcelona.
 • Data d’incorporació: Març de 2024.

 

Ves al contingut