Monitor/a – Educador/a

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 05/01/2023


SALARI: 11.419,26 euros bruts anuals aprox.

OFERTA DE TREBALL 027/2022FCHMSM

DADES DE L’ENTITAT:

 • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
 • CENTRE DE TREBALL: Club Social Les Corts.
 • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
 • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
 • ADREÇA: Montnegre 25, Planta Altell.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
 • Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2023.
 • JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Títol de tècnic/a superior en integració social.

EXPERIÈNCIA:

 • En serveis de lleure.
 • En intervenció amb persones amb trastorn mental.
 • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: castellà i català.
APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.
 • Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 027/2022FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 5 de gener de 2023

Skip to content