Monitor/a – Educador/a club social

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 28/03/2023


SALARI: 11.419,26 euros bruts anuals aproximats x 12 pagues.

LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a

FUNCIONS PRINCIPALS:

  • Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
  • Suport Individual a les persones usuàries.

TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.

DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2023.

JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

FORMACIÓ:

  • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
  • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
  • Títol de tècnic/a superior en integració social.

EXPERIÈNCIA:

  • En serveis de lleure.
  • En intervenció amb persones amb trastorn mental.
  • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Skip to content