Monitor/a-Educador/a Club Social Les Corts

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 22/05/2024


SALARI: 12.164€ bruts anuals aproximats.

LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
 • Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit
 • DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2024
 • JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

És imprescindible disposar d’alguna de les següents titulacions:

 • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Títol de tècnic/a superior en integració social.

EXPERIÈNCIA:

Es valorarà experiència en:

 • En serveis de lleure.
 • En intervenció amb persones amb trastorn mental.
 • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2024FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 22 de maig de 2024.

Skip to content