Monitor/a – Educador/a Club Social

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 02/03/2024


SALARI: 11.280€ bruts anuals x 12 pagues.

LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
 • Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2024.
 • JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Títol de tècnic/a superior en integració social.

EXPERIÈNCIA:

Es valorarà experiència en:

 • En serveis de lleure.
 • En intervenció amb persones amb trastorn mental.
 • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 009/2024FCHMSM.

Skip to content