Monitor/a – Educador/a

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 22/06/2024


SALARI: 12.164€ bruts anuals aproximats.

OFERTA DE TREBALL  018/2024FCHMSM

DADES DE L’ENTITAT:

 • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
 • CENTRE DE TREBALL: Club Social Sarrià – Sant Gervasi.
 • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
 • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
 • ADREÇA: C/ Graus, 10-12

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

 • LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
 • Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: 3 mesos, amb possibilitats de continuïtat
 • DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2024
 • JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

És imprescindible disposar d’alguna de les següents titulacions:

 • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Títol de tècnic/a superior en integració social.

EXPERIÈNCIA:

Es valorarà experiència en:

 • En serveis de lleure.
 • En intervenció amb persones amb trastorn mental.
 • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Gerent

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 018/2024FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 22 de juny de 2024

Aquesta oferta serà publicada a: Web del Grup CHM Salut Mental, Torre Jussana, Portal Ocupació Tercer Sector i Xarxanet.

Skip to content