Monitor/a – Educador/a

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 12/02/2023


SALARI: 11.419,26 euros bruts anuals aproximadament.

OFERTA DE TREBALL 002/2023FCHMSM

 • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
 • CENTRE DE TREBALL: Club Social Sarrià – Sant Gervasi.
 • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
 • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
 • ADREÇA: C/ Graus, 10-12

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

 • LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
 • Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2023.
 • JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

 • FORMACIÓ:
 • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Títol de tècnic/a superior en integració social.
 • EXPERIÈNCIA:
 • En serveis de lleure.
 • En intervenció amb persones amb trastorn mental.
 • Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
 • LLENGÜES: castellà i català.
 • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 002/2023FCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 12 de febrer de 2023

 

 

Skip to content