Monitor/a d’oci per a persones amb diversitat funcional – 8 dies agost

Ratio Associació

Fins el 28/07/2023


SALARI: Condicions a entrevista.

Som una entitat dedicada a l’oci i al temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Busquem persones de suport per aquest AGOST en estades de vacances de 8 dies amb persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

Com a tasques principals, la persona de suport haurà:

  • Proporcionar els suport adequats a la persona.
  • Potenciar un lleure normalitzat, inclusiu i orientat a la persona.
  • Dinamitzar activitats del lleure.
  • Coordinar-se amb l’equip de monitors/es.
  • Proporcionar atenció i suport familiar.
Skip to content