Monitor/a de tallers de suport educatiu

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL

Fins el 20/03/2023


SALARI: Retribució segons 3r Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya en categoria de Monitor/a de Lleure.

Benvolgudes i benvolguts,

Ens plau informar-vos que obrim convocatòria d’una plaça de Monitor/a de Tallers de Suport Educatiu a alumnes de primària i secundària, ubicat a l’Hospitalet de Llobregat.

Descripció del lloc de treball

La persona contractada s’encarregarà principalment de:

 • Dinamitzar les activitats amb els infants i/o joves que participen en els tallers i vetllar pel bon funcionament de les activitats programades així com del material i les infraestructures.
 • Coordinació amb el referent del centre i els tutors/es de l’alumnat segons necessitats específiques i ’acord establert en les millores d’aprenentatges.
 • Gestió en el control d’assistència de l’alumnat i el facilitarà/compartirà amb el centre educatiu.
 • Seguiment continuat de l’activitat: supervisant objectius, assistència d’usuaris, corregint possibles desviacions, aplicant les correccions necessàries per garantir el bon funcionament del servei.
 • Realització informes d’avaluació dels alumnes coincidint amb cada trimestre els quals es lliuraran a cadascun dels tutors/es.

Requisits

 • Diploma de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
 • Capacitat per la resolució de conflictes.
 • Bon nivell de català parlat i escrit.
 • Tenir expedit i en vigor el certificat de delictes sexuals.
 • Experiència com a monitor/a en activitats similars.
 • Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.

S’ofereix:

 • Jornada parcial de tarda, 7 hores setmanals (de dilluns a dijous a les tardes).
 • Incorporació immediata.
Skip to content