Monitor/a centre especial de treball

Grup Sant Pere Claver

Fins el 29/03/2023


SALARI: Segons Conveni.

La Fundació Tallers, pertanyent al Grup Sant Pere Claver, cerca actualment una persona per coordinar un equip en una de les nostres línies de producció. En ella hi treballen 25 persones amb discapacitat, totalment autònomes. En coordinació amb un altre monitor/oficial,  amb la referent de la línia, la responsable del servei i en contacte constant amb el client. La persona seleccionada treballarà per aconseguir els objectius productius de la línia, reconduir i resoldre les incidències que puguin sorgir i proporcionar l’adaptació del lloc de treball a les necessitats de les persones operàries. Aquest últim, també, en coordinació amb l’equip de psicòlegs i treballadors socials de l’empresa.

Tasques a realitzar:

Respecte a l’activitat productiva:

 • Control de la producció de les comandes i les Ordres de Feina.
 • Planificació de la capacitat productiva versus la necessitat del client.
 • Producció per prioritats.
 • Control temps de producció i dates d’entrega.
 • Entregues parcials i totals (albarans).
 • Fer els controls de qualitat i documentar-los.
 • Activar qualsevol alerta de qualitat: avisar al referent (client o responsable) i documentar-ho.
 • Elaborar o actualitzar fitxes tècniques.
 • Seguir els protocols de qualitat definits.
 • Documentar les reclamacions internes i externes. Gestionar les incidències.
 • Control entrada i sortida de material.
 • Inventari.
 • Interlocució amb el client (via @ o telefònica).

Respecte a l’atenció de les persones:

 • Responsable de planificar la feina.
 • Responsable de vetllar de la seguretat de les persones.
 • Responsable del control de les absències i informar de les mateixes a la persona interessada.
 • Participa en els Programes individuals de les persones:
  • Detecta necessitats i demandes de les persones en l’àmbit laboral, personal i social, respectant el dret a la intimitat de la persona.
  • Acorda amb la persona i la resta de l’equip de l’EMS els objectius de la persona.
  • Fa seguiment i valoració escrita dels objectius.
  • Enregistra intervencions, utilitza eines i/o qüestionaris.
  • Comunica a EMS i la responsable d’àrea de les incidències rellevants (de salut, canvis, hàbits, aprenentatges, conducta, etc.) de les persones.
 • Actuar com a mediador en la resolució de conflictes o facilitar si és possible que les persones els resolguin.
 • Desenvolupar un clima de treball en equip i cooperació.
 • Assignar tasques, donar suport, formació i/o oportunitats per desenvolupar les habilitats de les persones.

Imprescindible:

 • Cicle formatiu de grau superior en la branca de Serveis socioculturals i a la comunitat, amb especialitat d’integració social, o bé, llicenciatura o títol universitari de grau en Psicologia, en Educació Social, en Treball Social o en teràpia Ocupacional.
 • Carnet de conduir B i vehicle propi.

Competències: treball en equip, habilitat per la gestió d’equips, organització, responsabilitat, autonomia,capacitat resolutiva, resistència a la pressió i la frustració, habilitats comunicatives, actitud positiva, orientació social, lideratge, proactivitat.. Coneixements nivell mig paquet Office (Excel nivell intermedi/avançat)

Horari: 6.30h a 14.30h de dilluns a divendres. Aquest horari pot variar segons necessitats del servei.

Incorporació: Immediata.

Tipus de contracte: Inicial per circumstàncies de la producció i posteriorment substitució per maternitat.

Es valorarà:

 • Experiència en lloc de treball similar: CET i/o Serveis Industrials.
 • Formació en carretilles elevadores.
 • Coneixement amb processos productius (filosofia Lean) i logística de magatzems.
 • Certificat de discapacitat i/o amb perfil requisits DONO (demandant ocupació no ocupada)
Skip to content