Mediadora intercultural llatinoamericana

Associació Salut i Família

Fins el 08/02/2023


SALARI: Retribució bruta anual: 1.498,35 Euros bruts mensuals x 14 pagues.

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA:

Captació i celebració de Grups de Suport i Orientació a Mares Llatines consistent a:

 • Captació telefònica i primer contacte amb les mares.
 • Benvinguda presencial al grup de mares i registre de la fitxa de les mares participants.
 • Suport al grup de mares amb tasques específiques de mediació intercultural.
 • Suport als Tallers de Sensibilització per a mares amb tasques específiques de mediació intercultural.
 • Captació telefònica i acompanyament a les mares i famílies llatines a les sortides culturals i a l’aire lliure que es celebraran dos dissabtes cada mes.
 • Gestió de casos posterior al grup de mares i en els intervals entre un grup i el següent. Les funcions específiques que es desenvolupen en aquesta fase són la recerca de recursos recomanats, programació de cites, aclariments en tràmits i contacte telefònic amb les mares amb finalitats de seguiment.
 • Totes les activitats es celebraran a Barcelona ciutat.

REQUISITS:

 • Imprescindible: Persona nativa de Llatinoamèrica.

Estudis:

 • Titulació de formació professional Grau Mitjà en Serveis Socioculturals i a la Comunitat i/o Administració i Gestió.
 • Curs de Formació específica en Mediació Intercultural i/o Mediació Sociocultural.

Experiència: 3 – 4 anys mínim.

Disponibilitat: Immediata.

Requisits Tècnics:

 • Coneixement i domini del castellà parlat i escrit.
 • Coneixement i domini del català, nivell B.
 • Coneixement i domini del Paquet Office (Word, Excel, Acces i PowerPoint).
 • Coneixement de l’entorn d’eines 2.0.

Competències Clau:

 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat de treball comunitari i en grups.

CONTRACTE:

 • Tipus de contracte: Temporal.
 • Duració del contracte: Contracte de substitució.
 • Jornada laboral: 40 hores setmanals.

Horari:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Total
 

 

10:00 h a 14:00 h

 

15:00 h a 19:00 h

 

 

 

 

10:00 h a 14:00 h

 

15:00 h a 19:00 h

 

 

 

 

10:00 h a 14:00 h

 

15:00 h a 19:00 h

 

 

 

 

 

09:30 h a 15:00h

 

16:00h a 18:30h

 

 

 

09:30h a 15:30 h

 

 

 
8 h 8 h 8 h 8 h 6 h 38 h/s

 

2 hores setmanals s’acumulen per a realitzar les dues sortides mensuals (8 hores mensuals a repartir en 4 hores per cada sortida).

El mes que es produeixi una tercera sortida les hores/setmana seran de 37 hores. A retallar una hora/setmana de l’horari.

Vacances: Las vacances es gaudiran al final del període de contractació.

Les candidates finalistes seran sotmeses a una prova d’habilitats informàtiques, de capacitats tècniques i al test Wise.

Enviar correu electrònic: rrhh@saludyfamilia.es / saludyfamilia@saludyfamilia.es fins 8 de febrer 2023

Skip to content