Mediadora intercultural Llatinoamericana

Associació Salut i Família.

Fins el 27/07/2023


SALARI: Salari brut mensual: 749,17 Euros bruts mensuals x 14 pagues.

Captació i celebració de Grups de Suport i Orientació a Mares Llatines consistent a:

 • Captació telefònica i primer contacte amb les mares.
 • Benvinguda presencial al grup de mares i registre de la fitxa de les mares participants.
 • Suport al grup de mares amb tasques específiques de mediació intercultural.
 • Suport als Tallers de Sensibilització per a mares amb tasques específiques de mediació intercultural.
 • Gestió de casos posterior al grup de mares i en els intervals entre un grup i el següent. Les funcions específiques que es desenvolupen en aquesta fase són la recerca de recursos recomanats, programació de cites, aclariments en tràmits i contacte telefònic amb les mares amb finalitats de seguiment.

Totes les activitats es celebraran a Barcelona ciutat.

 

REQUISITS:

Imprescindible: Persona nativa de Llatinoamèrica.

Estudis:

 • Titulació de formació professional Grau Mitjà en Serveis Socioculturals i a la Comunitat i/o Administració i Gestió.
 • Curs de Formació específica en Mediació Intercultural i/o Mediació Sociocultural.

Experiència: 3 – 4 anys mínim.

Disponibilitat: Immediata.

Requisits Tècnics:

 • Coneixement i domini del castellà parlat i escrit.
 • Coneixement i domini del català, nivell B.
 • Coneixement i domini del Paquet Office (Word, Excel, Acces i PowerPoint).
 • Coneixement de l’entorn d’eines 2.0.

Competències Clau:

 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat de treball comunitari i en grups.

 

CONTRACTE:

Tipus de contracte: Temporal.

Duració del contracte: Contracte de acumulació de tasques.

Jornada laboral: 20 hores setmanals.

Horari:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Total
10:00 h a 14:00 h 10:00 h a 14:00 h 10:00 h a 14:00 h 10:00 h a 14:00h 10:00h a 14:00 h  
4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 20 h/s
           

Vacances: Las vacances es gaudiran al final del període de contractació.

Retribució bruta anual: 749,17 Euros bruts mensuals x 14 pagues.

Les candidates finalistes seran sotmeses a una prova d’habilitats informàtiques, de capacitats tècniques i al test Wise.

Enviar correu electrònic: rrhh@saludyfamilia.es / saludyfamilia@saludyfamilia.es fins 27 de Juliol 2023.

Skip to content