Mediador/a pel Servei de Mediació a Castelldefels 10h setmanals

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 28/02/2024


SALARI: No especificat.

Ubicació Castelldefels (Espanya) / Vacants 1

Resum

Ets mediador/a i t’agradaria treballar en un megaprojecte, on podràs fer mediació escolar, pràctiques restauratives i mediació comunitària?

Aquesta posició de mediador/a t’interessa!

Aquest és un servei on l’Ajuntament diposita confiança i recursos perquè les persones que s’adrecen al servei puguin resoldre tota mena de conflictes derivats de les relacions personals i de convivència.

Els beneficis que des de la Fundació t’oferim són:

 • Lideratge: treballaràs els diferents casos assignats sent tu la persona que guiarà a les persones implicades.
 • Desenvolupament professional: en ser un projecte molt gran tindràs l’oportunitat de créixer en l’àmbit de la mediació comunitària.
 • Ampliació d’horari: Segons les necessitats del servei a vegades podem fer una ampliació d’hores.
 • Què et farà triomfar en aquesta posició?

Ser una persona compromesa, amb escolta activa i amb un vocabulari assertiu adaptant-lo a cada cas. A més necessitem que la persona tingui un postgrau de mediació comunitària homologat, estar al registre de mediadors de dret privat i entre 2 o 3 anys d’experiència en serveis de mediació.

La teva missió en el lloc de feina serà,

 • Assessorar a totes aquelles persones que vinguin al nostre servei perquè acabin resolent els conflictes que tinguin.
 • Orientar a les distintes parts per aconseguir els seus objectius.
 • Escoltar activament perquè els dos altres punts es facin de manera eficient.

Les funcions que desenvoluparàs són:

 • Garantir el coneixement i la informació dels conflictes de convivència emergents al territori.
 • Dur a terme actuacions d’anticipació orientades de forma específica a reduir o canalitzar positivament les situacions de conflicte social.
 • Desenvolupar estratègies individuals, grupals i comunitàries per afavorir la convivència i el civisme, en coordinació amb les persones tècniques dels equipaments municipals de territori.
 • Possibilitar el coneixement i treball mutu de les parts actives en el conflicte, afavorint la implicació de la comunitat i de tots els agents socials per la resolució del conflicte.

Qué podem oferir:

 • Incorporació al febrer.
 • Horari: dilluns i dijous preferentment de matí.
 • Tipus de contracte: Substitució fins aproximadament desembre 2024.
 • Jornada: 10h setmanals (ampliables segons volum de feina).

Si tens ganes de continuar creixent i desenvolupar-te com a mediador/a conjuntament amb els millors professionals, inscriu-te en aquesta oferta i t’explicarem amb més detall.

Requisits

 • Formació universitària de l’àmbit social (educació social, treball social, psicologia, antropologia, pedagogia, sociologia, ciències polítiques i de l’administració, etc.)
 • Master o Post grau en Mediació (homologat).
 • Registrat com a mediador/a del dret privat.
 • Experiència mínima 2 o 3 anys.
 • Experiència i formació en intervenció en resolució de conflictes o intervenció psicosocial.
 • Disposar del Certificat Negatiu de Delictes sexuals.

 

 

Ves al contingut