Mediador/a Comunitari per a Castelldefels

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 08/02/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Castelldefels (Espanya) / Vacants 1

Resum

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a Mediador/a Comunitari per a treballar en un projecte a Castelldefels.

Oferim contracte temporal per substitució fins Agost a 28h de jornada.

Funcions:

  • Garantir el coneixement i la informació dels conflictes de convivència emergents al territori.
  • Dur a terme actuacions d’anticipació orientades de forma específica a reduir o canalitzar positivament les situacions de conflicte social.
  • Desenvolupar estratègies individuals, grupals i comunitàries per afavorir la convivència i el civisme, en coordinació amb les persones tècniques dels equipaments municipals de territori.
  • Possibilitar el coneixement i treball mutu de les parts actives en el conflicte, afavorint la implicació de la comunitat i de tots els agents socials per la resolució del conflicte.

Requisits

  • Formació universitària de l’àmbit social (educació social, treball social, psicologia, antropologia, pedagogia, sociologia, ciències polítiques i de l’administració, etc.)
  • Master o Post grau en Mediació (homologat).
  • Registrat com a mediador/a del dret privat.
  • Experiència mínima 2 o 3 anys.
  • Experiència i formació en intervenció en resolució de conflictes o intervenció psicosocial.
  • Disposar del Certificat Negatiu de Delictes sexuals.
Skip to content