Mediador/a Comunitari/a a Rubí

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 23/05/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Rubí (Espanya) / Vacants 1

Resum

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a Mediador/a Comunitari/a per a treballar en un projecte a Rubí per cubrir una sustitució.

Quines son les funcions?

 • Acollir i escoltar demandes, necessitats, interessos i posicions de cada part en conflicte.
 • Valorar, davant de cada petició de servei, les possibilitats del Servei de Mediació i Restauració Comunitària d’intervenció en aquell conflicte tenint en compte les circumstàncies d’aquest i les capacitats de les persones usuàries, per tal d’optar per la metodologia de gestió positiva de conflictes que pugui implicar un resultat més eficient (com la mediació, la facilitació, l’assistència a la negociació, la conciliació o les pràctiques restauratives).
 • Quan s’escaigui, desestimar el cas per no ajustar-se a cap dels supòsits d’intervenció des del Servei de Mediació i Restauració Comunitària, i derivar-lo a altres recursos o serveis si s’escau.
 • Organitzar el procediment formal necessari per dur a terme la intervenció incidint, sobretot, en la planificació del procés, la convocatòria de les persones participants -en sessions individuals, conjuntes o grupals-, l’organització de l’espai, la signatura dels documents de drets i deures de les persones usuàries, dels fulls de compromís, de les actes inicials o finals de la gestió positiva de conflictes, o de les actes de pau, quan s’escaigui segons la metodologia aplicada.
 • Coordinar-se amb determinats serveis municipals o altres recursos administratius o comunitaris, per al tractament, la gestió i el seguiment de conflictes especialment significatius, complexos o de gran abast.

Que oferim?

 • Contracte d’interinitat.
 • Jornada de 35h.
 • Horari: Dilluns a divendres de 9h a 14h i dues tardes (preferentment dimecres i dijous de 15h a 19h però negociables)

Vols ajudar-nos a contribuir a fer una societat més justa, diversa i inclusiva? Inscriu-te!!

Requisits

 • Formació universitària de l’àmbit social (educació social, treball social, psicologia, antropologia, pedagogia, sociologia, ciències polítiques i de l’administració, etc.).
 • Experiència de més de 2 anys en resolució de conflictes o intervenció psicosocial.
 • Postgrau homologat en mediació comunitària.
 • Registrat en el registre de mediadors de dret privat.
 • Disposar del Certificat Negatiu de Delictes sexuals.
Skip to content