Manteniment – Llac del Parc de la Creueta del Coll (piscina) – Contracte temporal estiu 2024

Associació Esportiva l'Eixample

Respondre el formulari

Fins el 31/05/2024


SALARI: Entre 1.500€ i 1.600€ bruts mensuals x 12 pagues.

Lloc de treball: manteniment d’una piscina d’estiu, garantint-ne el bon funcionament, manteniment i controls sanitaris.

Horari: entre 35 i 37’5 hores setmanals en 3 dies i mig consecutius per setmana.

Incorporació / durada: el servei a la piscina s’iniciarà el 8 de juny 2024 de forma ininterrompuda fins al 03 de setembre, ambdós inclosos.

Perfil:

 • Supervisió i execució del conjunt d’operacions de conservació normal i preventiva de la instal·lació.
 • Actuar d’acord amb el coordinador de la instal·lació i ser el responsable del seguiment de les tasques realitzades per altres empreses.
 • Optimització dels costos de manteniment i reparació respectant les normes d’higiene i seguretat.
 • Executar el pla de manteniment preventiu o, en el seu cas, supervisar l’execució.
 • S’ocupa del manteniment normal dels bens mobles, materials, maquinària i instal·lacions, reduint costos d’intervenció.
 • Gestionar l’existència de recanvis, components i productes necessaris.
 • Certificar les reparacions i controls.
 • Es preocupa de la constant millora de la seguretat de la instal·lació, proposant a la direcció qualsevol mesura que consideri útil a tal efecte.
 • Proposa la substitució dels equips no conformes.
 • Col·laborar amb el coordinador en l’elaboració i manteniment dels procediments per controlar documentació i dades relacionades amb les exigències del contracte de serveis

Requisits:

 • Imprescindibles:
  • Formació en el manteniment d’instal·lacions (especialment piscines).
  • Formació vigent per a la prevenció de la legionel·losi.
  • Certificat actualitzat negatiu de Delictes Sexuals
 • Complementaris: titulació vigent del D.E.A.
Skip to content