Jurista per servei intervenció especialitzada

FUNDACIÓ IPSS

Fins el 09/02/2024


SALARI: 2.056,48 € bruts mensuals x 12 mensualitats

Horari: a determinar

Jornada setmanal: 38.5hs/ setmanals

Tipus de contracte: Indefinit

Població: Badalona

Sexe: dona

Formació acadèmica: Dret

Experiència: Mínim 3 anys d’experiència en àmbit de violència masclista, penal, civil i estrangeria.

Nombre de places:1

Data d’incorporació: febrer 2024

Coneixement informàtic:  ofimàtica

Tasques a realitzar:

  • Assessorar a les dones en tots els temes legals que l’afectin (denúncies per violència masclista, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures cautelars i provisionals, etc.)
  • Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi en els procediments judicials.
  • Realitzar seguiment dels processos judicials.
  • Assessorar a les professionals del servei.
  • Seguiment dels processos de les dones mitjançant els professionals de l’advocacia que corresponguin.
  • Participació en els processos de treball de l’equip.
  • Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General de Famílies així es determini.

Descripció del lloc de treball: Treball en un equip multidisciplinar d’atenció a dones que han patit o pateixen violència masclista i als seus fills i filles.

Requisits: mínim dos anys d’experiència.

Àrea de dret: civil, penal i estrangeria.

Àrea funcional: violència masclista i família.

Skip to content