INVESTIGADORA EN CIÈNCIES SOCIALS. ÀMBIT DROGUES

Episteme Investigació i intervenció social

Enviar CV a info@episteme.cat

Fins el 16/11/2022


SALARI: 1.908 euros al mes bruts amb pagues prorratejades.

Entitat: Episteme Investigació i intervenció social www.epistemesocial.org és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal. La seva principal activitat és la realització de projectes de recerca, avaluació i intervenció, especialment en l’àmbit de les drogues. Episteme està format per professionals de les Ciències Socials. En aquest moment necessitem incorporar una persona per a tasques de recerca i avaluació quantitativa en projectes en l’àmbit de les drogues.

Tipus de contracte: Indefinit. Període de prova de sis mesos tal com estableix el Conveni estatal d’Acció Social.

Jornada: completa.

Sou: segons conveni estatal d’Acció Social a Categoria I, això és 1.908 euros al mes bruts amb pagues prorratejades. El sou s’augmentarà en funció de la capacitat de gestionar integralment recerques i avaluacions quantitatives.

Horari: de 9h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

Modalitat: Principalment teletreball. Tot i que, seran necessaris desplaçaments a Barcelona per a reunions i formacions presencials. Per això la persona seleccionada li ha de resultar factible anar a Barcelona.

Descripció: feina d’investigadora i avaluadora de programes socials.

Requisits:

 • Dedicació exclusiva a aquesta feina.
 • Carnet de conduir B.
 • Titulació universitària en Ciències Socials.
 • Domini excel·lent dels mètodes d’anàlisi qualitatius i quantitatius.
 • Capacitat estructural per a realitzar teletreball.
 • Domini dels mètodes i tècniques de recerca quantitativa i qualitativa.
 • Excel·lent domini d’anglès i català tant escrit com oral.
 • Experiència i habilitat per gestionar integralment (disseny, gestió del treball de camp, anàlisi de dades, presentació de resultats i redacció d’informe) una avaluació o recerca qualitativa.
 • Cerca, anàlisi i gestió de recursos bibliogràfics.
 • Domini absolut de les eines ofimàtiques bàsiques.
 • Excel·lent domini de l’Excel i el Word.
 • Capacitat de treball autònom i resolució de problemes.
 • Capacitat d’escriptura de manera clara i concisa.
 • Disponibilitat per a viatjar puntualment a països d’Àsia Central (Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kirguizistan i Kazakhstan). Estada màxima de quinze dies.

Valorem:

 • Doctorat finalitzat.
 • Experiència en avaluació quantitativa de projectes/programes socials.
 • Experiència amb perspectiva de gènere.
 • Experiència en recerca i avaluació desvinculada del context universitari.
 • Experiència en la recerca i avaluació en l’àmbit de drogues.
 • Publicacions en l’àmbit de les ciències socials en general, i de les drogues en particular.
 • Eines gràfiques de recerca quantitativa i qualitativa.
 • Publicacions.

Aplicació:

 • Les persones que compleixen amb els requisits poden enviar el seu CV fins a deu pàgines i sense fotografia. En la mesura del possible amb els links als projectes en què han participat.
 • Nota biogràfica d’una pàgina.
 • Carta de motivació i d’idoneïtat del seu perfil a l’oferta de feina.

Procés de selecció: Enviar la documentació a info@episteme.cat fins el dilluns 16 de novembre de 2022. Les persones descartades rebran un correu electrònic notificant aquesta situació i els hi facilitarem la informació segons la llei de protecció de dades. A les persones pre-seleccionades se’ls informarà del tractament de les seves dades personals i se’ls enviarà un qüestionari amb preguntes concretes en relació al perfil ofertat. Amb les persones seleccionades concertarem una entrevista virtual.

Skip to content