Integradora social

ASSIS

Fins el 25/06/2023


SALARI: 21.000€ bruts més plus de disponibilitat variable segons el mes.

Departament: Atenció a Dones.
Ubicació Via Augusta 405-407, Barcelona.
Càrrec: Integradora Social, Llar Rosario Endrinal.
Dependència Responsable Dones amb Llar.
Contacte rosarioendrinal@assis.cat.
Categoria Diplomats.

Tipus de lloc:
Jornada completa.
Contracte Indefinit.

Hores: 38,5 hores setmanals de dilluns a divendres.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Es requereix Integradora Social per a la Llar Rosario Endrinal, un projecte innovador i pioner que oferirà 10 apartaments individuals amb zones comunes i acompanyament professional des del propi recurs. Es dirigeix a dones en situació de carrer de llarga evolució amb múltiples factors associats (salut física, salut mental, us de substàncies…etc.). L’equipament es basarà en els principis metodològics del “Communal Housing First” I per tant serà un servei residencials col·lectiu, amb una clara orientació comunitària, que es regirà per l’aplicació dels principis del Housing First. L’habitatge serà individual i permanent i no estarà condicionat al procés que segueixi la dona, qui podrà triar la intensitat i el tipus de suport que vol rebre. El projecte comptarà amb un equip configurat per una treballadora social amb experiència en reducció de danys, une psicòlogue, una infermera i dues integradores socials. S’aplicarà metodologia orientada al acompanyament assertiu comunitari on l’equip oferirà determinats suports des del recurs de forma col·legiada i aquells que es requereixin i no es puguin proveir s’activaran a partir de la xarxa de recursos existents.

Un dels objectius d’aquest equip serà la creació d’un vincle de confiança entre la persona i l’equip, més que amb una professional de referència en particular. Totes les professionals treballaran de forma coordinada per acompanyar les dones i les tasques s’aniran distribuint segons les casuístiques que es vagin valorant. Tenint present la metodologia del projecte, les pràctiques i estratègies professionals, no seran estandarditzades ni uniformes. Aquesta forma de fer requereix una coordinació estreta entre les professionals a l’hora que serà imprescindible treballar des de la proximitat. Aquesta proximitat s’ha d’activar a partir d’un treball de presència i de referència, d’un acompanyament que passa per aprendre a estar al costat de la dona, donant credibilitat i confiança per tal d’establir el vincle necessari que legitimi un procés d’acompanyament en la identificació de necessitats, objectius i en determinats casos riscos.

REQUISITS: FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Titulació com a Integradora Social.
 • Experiència en acompanyament a dones en situacions de vulnerabilitat social, preferentment en situació de sensellar (mínim 2 anys)
 • Experiència en reducció de danys i salut mental complexa.
 • Es valorarà experiència en la participació en programes Housing First.
 • Es valorarà formació en models d’acompanyament Housing First i reducció de danys.
 • Es valorarà formació específica en perspectives feministes i/o acompanyament a dones i identitats dissidents supervivents de múltiples violències.
 • Perspectiva transfeminista i antiracista.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Organització i planificació.
 • Fiabilitat tècnica i personal.
 • Comunicació interpersonal.
 • Treball en equip.
 • Capacitat de Negociació i resolució de conflictes.
 • Autonomia i seguretat per treballar sola i en equip.

FUNCIONS

 • Donar suport a la posada en marxa del projecte (metodologia, acollides de les participants, adequació d’habitatges…).
 • Oferir l’acompanyament necessari per establir la forma d’organització col·lectiva de la llar posant en valor la capacitat d’acció I agència de les participants.
 • Oferir l’orientació i l’acompanyament necessari per a que la dona pugui mantenir-se en l’habitatge i augmentar la seva qualitat de vida.
 • Oferir orientació I acompanyament a les dones per afavorir un entorn positiu de convivència.
 • Oferir suport, quan es requereixi, en tasques i/o gestions de quotidianitat.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris en el marc dels objectius de la dona.
 • Oferir acompanyament en la identificació i expressió de necessitats a partir d’un acompanyament respectuós i no invasiu basat en el vincle, l’afecte i la proximitat i en estreta coordinació amb la resta de professionals del recurs.
 • Oferir un acompanyament social des d’un enfocament de gènere tenint presents les diferents àrees prioritzades per la dona.
 • Oferir i proporcionar els suports i serveis que les dones expressin des d’una perspectiva basada en les fortaleses personals a través de metodologies, com el recovery i la reducció de danys, en estreta col·laboració amb la resta de professionals del recurs.
 • Acompanyar possibles consums i els seus efectes tant positius com adversos.
 • Oferir acompanyament i orientació en l’auto-organització i en l’establiment d’activitats en l’àmbit col·lectiu i comunitari.
 • Coordinació interna i amb professionals de diferents recursos i serveis.
 • Participació en el seguiment de l’avaluació i gestió del projecte.
 • Realitzar informes i reports relacionats amb el projecte (incloent el manteniment de les bases de dades)
 • Participació en reunions d’equip.
Skip to content