Integradora social per a la casa acollida Sirga

Fundació Surt. Fundació de Dones

Enviar CV a cv@surt.org

Fins el 31/05/2023


SALARI: 12.000 - 13.000 euros bruts anuals. Segons conveni acció social cicle continuat (12.640€ anuals 23h/setmana).

La Fundació Surt busca Integradora Social per a la Casa d’Acollida SIRGA (Vallès Occidental) per al torn de la nit.
SIRGA és un servei residencial especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a dones que han estat o es troben en situació de violència masclista i també als seus fills i filles. Actualment són 12 unitats familiars.

Funcions del lloc de treball:

 • Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.
 • Vetllar per la convivència en el recurs de les persones acollides.
 • Gestió quotidiana del servei.
 • Acompanyar i donar suport a la dona i llurs fills/es que estiguin al recurs.
 • Realitzar intervenció socioeducativa individual i/o grupal, quant sigui necessari.
 • Acompanyar a la dona i els seus fills i filles als diferents recursos de la xarxa comunitària.
 • Coordinar-se i treballar els casos de forma col·laborativa amb l’equip multidisciplinari.

Requisits:

 • Titulació d’Integració Social.
 • Formació específica en gènere.
 • Experiència en l’àmbit de la especialització: violències masclistes i perspectiva de gènere i feminista.

Competències:

 • Coordinació i treball en equip.
 • Alta capacitat d’organització i planificació.
 • Alta sensibilitat per col·lectius vulnerables.

Oferim:

 • Jornada parcial: 23h/setmana.
 • Horari: de 20’30h a 8h, divendres i dissabte.
 • Lloc treball: Casa d’Acollida.
Skip to content