Integradora social – Llar Rosario Endrinal

ASSÍS

Fins el 08/01/2024


SALARI: 21.000 € bruts anuals + plus de disponibilitat en cas de que es realitzin.

Es requereix Integradora Social per a la Llar Rosario Endrinal.

 • És un projecte innovador i pioner que oferirà 10 apartaments individuals amb zones comunes i acompanyament professional des del propi recurs.
 • Es dirigeix a dones en situació de carrer de llarga evolució amb múltiples factors associats (salut física, salut mental, us de substàncies…etc. ).
 • L’equipament es basarà en els principis metodològics del “Communal Housing First” i per tant serà un servei residencial col·lectiu, amb una clara orientació comunitària, que es regirà per l’aplicació dels principis del Housing First.
 • L’habitatge serà individual i permanent i no estarà condicionat al procés que segueixi la dona, qui podrà triar la intensitat i el tipus de suport que vol rebre.
 • El projecte comptarà amb un equip configurat per una treballadora social amb experiència en reducció de danys, una psicòloga sociocomunitària, una infermera i dues integradores socials.
 • S’aplicarà metodologia orientada al tractament assertiu comunitari on l’equip oferirà determinats suports des del recurs de forma cooperativa i aquells que es requereixin i no es puguin proveir s’activaran a partir de la xarxa de recursos existents.
 • Un dels objectius d’aquest equip serà la creació d’un vincle de confiança entre la persona i l’equip, més que amb una professional de referència en particular.
 • Totes les professionals treballaran de forma coordinada per acompanyar les dones i les tasques s’aniran distribuint segons les casuístiques que es vagin valorant.
 • Tenint present la metodologia del projecte, les pràctiques i estratègies professionals, no seran estandarditzades ni uniformes.
 • Aquesta forma de fer requereix una coordinació estreta entre les professionals a l’hora que serà imprescindible treballar des de la proximitat.
 • Aquesta proximitat s’ha d’activar a partir d’un treball de presència i de referència, d’un acompanyament que passa per aprendre a estar al costat de la dona, donant credibilitat i confiança per tal d’establir el vincle necessari que legitimi un procés d’acompanyament en la identificació de necessitats, objectius i en determinats casos riscos.

REQUISITS: FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Titulació com a Integradora Social.
 • Experiència en acompanyament a dones en situacions de vulnerabilitat social i preferentment en situació de sense llar (mínim 2 anys).
 • Es valorarà experiència i/o formació en Housing First.
 • Es valorarà experiència i/o formació en reducció de danys.

Es valorarà formació específica en acompanyament amb perspectiva de gènere i/o acompanyament a dones supervivents.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Organització i planificació.
 • Fiabilitat tècnica i personal.
 • Comunicació interpersonal.
 • Treball en equip.
 • Perspectiva en feminismes.
 • Capacitat de Negociació i resolució de conflictes.

FUNCIONS

 • Donar suport a la posada en marxa del projecte (metodologia, acollides de les participants, adequació d’habitatges…).
 • Oferir l’acompanyament necessari per establir la forma d’organització col·lectiva de la llar posant en valor la capacitat d’acció I agència de les participants.
 • Oferir l’orientació i l’acompanyament necessari per a que la dona pugui mantenir-se en l’habitatge i augmentar la seva qualitat de vida.
 • Oferir orientació i acompanyament a les dones per afavorir un entorn positiu de convivència.
 • Oferir suport, quan es requereixi, en tasques i/o gestions de quotidianitat.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris en el marc dels objectius de la dona.
 • Donar suport en l’acompanyament en la identificació i expressió de necessitats de les dones a partir d’un acompanyament respectuós i no invasiu basat en el vincle, l’afecte i la proximitat i en estreta coordinació amb la resta de professionals del projecte.
 • Donar suport en l’acompanyament social de les dones des d’un enfocament de gènere tenint presents les diferents àrees prioritzades per la dona.
 • Oferir i proporcionar els suports i serveis que les dones expressin des d’una perspectiva basada en les fortaleses personals a través de metodologies, com el recovery i la reducció de danys, en estreta col·laboració amb la resta de professionals del recurs.
 • Donar suport en l’acompanyament i orientació en l’auto-organització i en l’establiment d’activitats en l’àmbit col·lectiu i comunitari.
 • Coordinació interna i amb professionals de diferents recursos i serveis.
 • Participar i donar suport en el seguiment dels processos de les dones.
 • Donar suport en el seguiment de l’avaluació i gestió del projecte.
 • Donar suport en la realització d’informes i reports relacionats amb el projecte (incloent el manteniment de les bases de dades).
 • Participació en reunions d’equip.
Skip to content