Integrador social nit a Barcelona

Companyia de les Filles de la Caritat

Fins el 29/12/2023


SALARI: 1.809 € mensuals.

Necessitem incorporar un/a Integrador/a Social per cobrir una suplència a uns dels nostres centres de Barcelona. Contracte del 9 de desembre al 3 de gener. Cal formació professional de grau superior en tècnic/a d’integració social.

Tasques

 • Atenció individual i/o grupal a les persones beneficiàries.
 • Tutorització de persones beneficiàries.
 • Organització i supervisió als habitatges d’acolliment.
 • Suport a les tasques logístiques relacionades amb els habitatges i les persones beneficiàries del programa.
 • Atenció individual i/o grupal a les persones beneficiàries i la tutorització per al treball de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social, donant suport a l’organització de les seves activitats quotidianes i al desenvolupament de les seves relacions socials.
 • Elaboració, realització i seguiment de tallers i activitats individuals i grupals definides al programa i als itineraris de les persones beneficiàries.
 • Intervencions en situació de convivències/crisi entre les persones beneficiàries del programa.
 • Mediació intercultural en situació de conflicte.
 • Gestió, seguiment i justificació de despeses i ajuts econòmics que corresponguin, així com gestió i registre de la documentació requerida pel finançador.
 • Coordinació amb l’equip humà (tant tècnics/ques com de voluntaris/àries) adscrit al programa ia l’Entitat.
 • Gestió del programa a través de la base de dades de l’Entitat, així com altres aplicacions utilitzades en la gestió del programa.
 • Participació i/o desenvolupament i aplicació de les activitats formatives dutes a terme per l’Entitat.
 • Participació en reunions internes o externes que se’l designin.
 • Elaboració de documents, informes i compliment de requisits administratius per al seguiment del programa.
 • Tasques de gestió administrativa i revisió i seguiment d’inventari.

Oferim

 • Tipus de Contracte: Temporal. Del 09/12/2023 al 03/01/2024.
 • Jornada completa: De dilluns a diumenges, amb els descansos establerts per llei.
 • Horaris: De dilluns a divendres de 22.00h a 08.00h. Dissabte i diumenge de 20.00h a 08.00h.
 • Data incorporació: 9 de desembre.

 

Skip to content