Integrador/a social – Delegació de Catalunya – Itinerant

CEAR

Fins el 30/07/2023


SALARI: No especificat.

Resum

Objectiu del lloc

Realitzar activitats d’intervenció social i promoure la participació en activitats d’oci i integració del nostre col·lectiu d’actuació als dispositius de CEAR a les delegacions, a fi de potenciar l’autonomia, la dignitat, el benestar i la inclusió de les persones beneficiàries del Programa. En dependència directa de la Responsable Territorial i/o de la Responsable del dispositiu a la Delegació.

Funcions principals

 • Informar, col·laborar i acompanyar els/les beneficiaris/àries en la realització de tràmits relacionats amb la vida diària i en aquells necessaris per a la seva atenció personal i familiar i per a l’accés a serveis o gestió de recursos.
 • Realitzar les gestions necessàries per a la prevenció i/o tractament a l’àmbit sanitari.
 • Realitzar les gestions necessàries per a l’escolarització dels menors i l’accés als recursos socioeducatius.
 • Proposar, desenvolupar i executar les activitats de lleure, contextualització social i cultural.
 • Acollir les persones i oferir acompanyament, tant dins com fora de la província.
 • Participar en les feines logístiques de l’acolliment.
 • Acompanyar les persones usuàries per propiciar l’accés a l’habitatge.
 • Vetllar per la convivència dels pisos d’acollida: mediació en situacions de conflictes als pisos.
 • Executar les tasques i actuacions assignades als itineraris d’intervenció.
 • Participar en sessions grupals en coordinació amb l’equip d’Acollida.
 • Donar suport de manera puntual a tasques d’interpretació, si es requereix.
 • Donar suport a la gestió administrativa del Programa.
 • Participar en reunions d’equip al dispositiu d’acollida, quan sigui necessari.
 • Registrar informació a la base interna CEARNET i qualsevol altra base de dades dependent de la gestió del Programa.

Requisitos

Formació / Coneixement

 • Formació Professional en Integració Social, Animació Sociocultural o similar, o formació acadèmica equivalent.
 • Formació en mediació social i intercultural.
 • Idiomes: anglès i/o francès.
 • Formació en Igualtat de Gènere.

Experiència

 • Experiència mínima de 2 anys en intervenció social.
 • Experiència amb col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat (salut mental, violència de gènere, addiccions, etc.).
 • Experiència en acolliment i primera atenció social.

Competències professionals requerides

 • Treball en equip.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de negociació i mediació.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.

Es valorarà

 • Haver format part de CEAR en qualitat de persona voluntària o treballadora.
 • Formació en salut mental i discapacitat.
 • Carnet de conduir.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix

 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa de dilluns a divendres (35h setmanals) en horari de tarda.
 • Contracte Indefinit.
 • Remuneració segons taules salarials i Conveni de CEAR.
 • Vacances: 25 dies + 5 dies d’AAPP
 • Lloc de treball: Itinerant per tots els centres de Barcelona: Sant Boi, Casa Bloc, Begues, Sabadell i UAB.
Skip to content