Integrador/a Social – Centre Especial de Treball (Montornès del Vallès/Santa Coloma de Gramenet)

Pere Claver Grup

Fins el 30/04/2024


SALARI: 1.326,81€ bruts mensuals x 14 pagaments.

Cerquem pel nostre equip un/a Referent per a Henkel de Serveis Industrials a l’àmbit d’Inclusió Laboral.

L’àrea de Serveis Industrials treballa amb l’objectiu de ser una branca més de l’empresa client, adaptant-nos als seus processos productius i logístics, i a la seva metodologia de treball. Concretament, Henkel, ubicada a Montornès del Vallès, és una empresa alemanya fabricant de productes químics comercials i industrials.

Les principals funcions a realitzar són:

En l’àmbit productiu:

 • Planificar, organitzar i gestionar l’activitat productiva al servei, tenint en compte la capacitat productiva, els temps de producció, dates d’entrega i prioritats.
 • Dur a terme el control d’entrada i sortida del material.
 • Gestionar les entregues parcials i totals (albarans).
 • Realitzar l’inventari.
 • Dur a terme la interlocució amb client (via @ o telefònica).
 • Elaborar i/o actualitzar fitxes tècniques.
 • Documentar les reclamacions internes i externes. Portar a terme les mesures correctives que s’acordin.
 • Realitzar els controls de qualitat, tenint en compte els protocols definits, i documentar-los. Així com activar qualsevol alerta de qualitat.
 • Donar suport, si s’escau en l’execució i optimització de les rutes de transport logístic o de persones realitzant un bon ús, neteja, revisions i manteniment de la furgoneta.

En l’àmbit d’atenció de les persones usuàries:

 • Assignar tasques, donar suport, formació i/o oportunitats per desenvolupar les habilitats de les persones.
 • Actuar com a mediador/a en la resolució de conflictes o facilitar si és possible que les persones els resolguin.
 • Participar en els Programes Individuals de les persones per a detectar necessitats i demandes en l’àmbit laboral, personal i social, respectant el dret a la intimitat de la persona.
 • Coordinar i comunicar a l’Equip de Suport Multidisciplinari i a la persona responsable de servei de les incidències rellevants (de salut, canvis, hàbits, aprenentatges, conducta, registre d’absències, etc.) de les persones.
 • Dur a terme totes aquelles tasques que se li assignin, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

Requisits: 

 • Imprescindible disposar del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, o bé, d’un grau universitari en l’àmbit social (Psicologia, Educació Social, Treball Social o Teràpia Ocupacional). O bé, disposar del Cicle Formatiu de Grau Superior en Programació de la Producció o Sistemes Electrotècnics i Automatitzats o bé, del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o Màster Universitari en Enginyeria Industrial.
 • Experiència mínima de sis mesos en un lloc de treball similar.

Altres requisits:

 • Imprescindible català i castellà nivell alt.
 • Imprescindible nivell mig-avançat de paquet Office (Excel, Accés, etc.).
 • Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi.
 • Valorable disposar del certificat de discapacitat.
 • Valorable coneixement de processos productius i logística de magatzems (Filosofia Lean).
 • Valorable formació en carretons elevadors.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Immediata.
 • Tipus de contracte: Temporal per substitució.
 • Jornada: Completa (100%).
 • Horari: Torns rotatius quinzenalment de matí o de tarda.

Quan anem a Henkel (Montornès del Vallès):

 • A Henkel matí l’horari allà és de 6.45h a 13.45h (7h) de dilluns a divendres, però recollim a les persones a les 6h i arribem sobre les 14h.
 • A Henkel tarda, l’horari allà és de 13.45h a 20.45h (7h) de dilluns a divendres, però recollim a les persones a la 13h i arribem sobre les 21h.

Quan estem al taller (Santa Coloma de Gramenet):

 • De 7 a 15h, de dilluns a divendres.
 • Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.
 • Categoria laboral: Oficial de 2a.

Beneficis socials:

 • 30 dies vacances naturals, més 12-15 dies de permís especial per conveni.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Formació contínua.
 • Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Descomptes en altres serveis.

Vols contribuir en el benestar de les persones en una societat més inclusiva?
Estem buscant talents com tu.
Uneix-te al nostre equip!

Skip to content