Integrador/a social

Associació Centre d'Higiene Mental Les Corts

Respondre el formulari

Fins el 01/12/2023


SALARI: 24.798 € bruts anuals, x 14 pagues.

FUNCIONS PRINCIPALS:

  • Col·laboració en tasques de programació, organització, elaboració de materials i valoració d’intervencions pròpies del SRC (funcionals, de salut, neurocognitives, expressives, etc.).
  • Dinamització de grups terapèutics en les diferents àrees d’intervenció del SRC.
  • Realització d’intervencions individuals en AVDs per la promoció de l’autonomia de les persones ateses.

EXPERIÈNCIA:

  • Es valorarà l’experiència en serveis d’atenció a la salut mental comunitària i la formació en tècniques específiques.

CONDICIONS LABORALS:

  • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
  • DATA D’INCORPORACIÓ: desembre 2023.
  • JORNADA SETMANAL: 36 hores setmanals teòriques (1.620 hores any)

ALTRES CONEIXEMENTS:

LLENGÜES: Català i castellà. Es valoraran coneixements de la llengua anglesa.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft 365, programes de gestió sanitària, preferiblement Ekon Salus.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, indicant-hi la REF: 023/2023CHMLC

Skip to content