Integrador/a social

Associació Centre d'Higiene Mental Les Corts

Respondre el formulari

Fins el 02/07/2023


SALARI: 24.176 € bruts anuals x 14 pagues.

LLOC DE TREBALL: Integrador/a Social

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Col·laboració en les tasques de valoració inicial de les persones ateses.
 • Col·laboració en la programació en les diferents àrees de Intervenció i registre de sessions.
 • Desenvolupament de programes de intervenció. Realització d’activitats grupals AVD, expressives, cognitives, comunitàries.
 • Realització d’intervencions individuals en àmbit AVD i comunitàries.
 • Participació regular i activa en les reunions o sessions internes de l’equip.
 • Col·laboració activa amb el coordinador per tal de millorar la qualitat i l’organització.
 • Col·laboració en l’elaboració de memòries i documents institucionals.
 • Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca portades a terme pel servei.
 • Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
 • Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
 • Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.

EXPERIÈNCIA:

 • Es valorarà l’experiència en Salut Mental en l’àmbit comunitari i de coordinació entre serveis, i la formació en tècniques específiques.

CONDICIONS LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució per excedència amb reserva del lloc de treball.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: 03/07/2023 al 28/08/2023
 • JORNADA SETMANAL: 36 hores setmanals teòriques (1.620 hores any).

ALTRES CONEIXEMENTS:

 • LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixements d’anglès.
 • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.
Skip to content