Integrador/a Social

Grup CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 24/12/2022


SALARI: 23.244 euros bruts anuals prox.

OFERTA DE TREBALL REF: 018/2022CHMLC

DADES DE L’ENTITAT

 • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
 • CENTRE DE TREBALL: SRC Les Corts.
 • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
 • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
 • ADREÇA: Galileu, 333, baixos.

PERFIL PROFESSIONAL I DEL LLOC DE TREBALL

LLOC DE TREBALL: Integrador/a Social

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Col·laboració en les tasques de valoració inicial de les persones ateses.
 • Col·laboració en la programació en les diferents àrees de Intervenció i registre de sessions.
 • Desenvolupament de programes de intervenció. Realització d’activitats grupals AVD, expressives, cognitives, comunitàries.
 • Realització d’intervencions individuals en àmbit AVD i comunitàries.
 • Participació regular i activa en les reunions o sessions internes de l’equip.
 • Col·laboració activa amb el coordinador per tal de millorar la qualitat i l’organització.
 • Col·laboració en l’elaboració de memòries i documents institucionals.
 • Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca portades a terme pel servei.
 • Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
 • Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
 • Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.

EXPERIÈNCIA:

 • Es valorarà l’experiència en Salut Mental en l’àmbit comunitari i de coordinació entre serveis, i la formació en tècniques específiques.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal (substitució).
 • DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2023.
 • JORNADA SETMANAL: 36 hores setmanals teòriques (1.620 hores any).

ALTRES CONEIXEMENTS:

 • LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixements d’anglès.
 • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, indicant-hi la REF: 018/2022CHMLC

S’acceptaran currículums fins al dia 24 de desembre de 2022.

Skip to content