Integrador/a a l’SPAI

ATRA ASSOCIACIÓ

Respondre el formulari

Fins el 02/07/2023


SALARI: 1.343,02 €/bruts x 12 pagues.

Lloc de treball:

• Necessitem Integrador/a amb formació i experiència en addiccions i atenció a persones sense llar, per a treballar a l’SPAI del Prat de Llobregat.
• Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
• Horari: Torns tarda de dilluns a divendres.
• Jornada: 29h setmanals.
• Ubicació: El Prat de Llobregat
• Temporalitat: Contracte indefinit. Incorporació immediata
• Característiques del servei: Recurs educatiu i terapèutic, d’estada diürna i continuada, per a la prevenció, l’atenció i el tractament de la conducta addictiva i per a la reducció de riscos en les persones afectades pel consum de drogues.

Titulació: Integració Social.

Descripció:

Funcions:

• Realització de les activitats del Programa Lliure de Drogues, el Programa d’Inserció Laboral i de Reducció de Danys (Calor i Cafè).
• Realització de tallers grupals amb les persones ateses.
• Vinculació de les persones ateses als serveis socials i d’inserció (Serveis Socials, Promoció Econòmica, etc.).
• Acompanyaments a les persones usuàries als diferents serveis en funció de les necessitats de la intervenció.
• Suport en la recerca d’habitatge i/o diferents tràmits.
• Assessorament a la persona usuària.
• Comunicació amb els recursos de reinserció per elaborar plans individuals d’inserció de les persones usuàries: Serveis Socials, Serveis d’Inserció Laboral, d’habitatge, entre altres.

Requisits:

• Titulació requerida: Indispensable Titulació en Integració Social.
• Formació i experiència en salut mental, drogodependències i persones sense llar.
• Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
• Experiència en serveis residencials i comunitaris.
• Competències requerides:
• Iniciativa, planificació i organització
• Treball en equip i cooperació
• Autoconfiança
• Autocontrol
• Empatia
• Compromís amb l’organització
• Flexibilitat i gestió del canvi
• Aprenentatge i utilització de coneixements

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

Ves al contingut