Infermer/a per residència i centre de dia Tres Pins (discapacitat intel.lectual i transtorns de conducta)

Pere Claver Grup

Fins el 14/08/2023


SALARI: 29.358€ b/a + 1.215€ de variable (subjecte al compliment d'objectius en l'any natural) + guàrdies (1.950€ estimats).

La Residència i Centre de dia Tres Pins és el primer centre per persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorns de conducta de la ciutat de Barcelona. Ubicat al districte de Sants-Montjuïc i compta amb un equip pluridisciplinar (psicòleg/òloga, treballador/a social, metge/essa, psiquiatre/a, infermer/a i monitors/es) que atenen a 40 persones usuàries.

FUNCIONS:

Assistencial:

 • Actua com a responsable higiènic sanitari del centre.
 • Fer tasques de suport assistencial o para-assistencial proposades pel personal facultatiu (cures, injectables i administració puntual de medicació.
 • Administrar, controlar i fer el seguiment de tractaments de les persones ateses.
 • Donar suport a l’equip d’atenció directa en relació a la conducta de les persones ateses.
 • Fer la comanda i revisar la medicació de farmàcies.

Coordinació i reunions:

 • Participar en les reunions de l’equip sanitari i l’equip de reflexió ètica del centre.
 • Proposar a la direcció tècnica les possibles disfuncions en el desenvolupament de les seves tasques.
 • Coordinar-se amb el centre d’atenció primària de salut i altres serveis sanitaris.
 • Coordinar-se amb les famílies (proposta de reunions, trucades telefòniques, etc.).
 • Redactar informes interns i externs.

Altres:

 • Participar en la supervisió del servei de càtering segons normativa per la cura dels i les residents.
 • Complir amb els requisits establerts pel sistema de gestió de qualitat i ambiental, així com supervisar i col·laborar en les activitats derivades d’auditories, controls i certificacions de qualitat (ISO i d’altres).
 • Dur a terme totes aquelles tasques que se li assignin, d’acord amb les funcions i competències pròpies al lloc de treball.

REQUISITS:

Imprescindible titulació universitària en Infermeria, preferiblement amb especialització en salut mental. Valorarem formació en matèria de discapacitat.

 • Preferiblement amb experiència realitzant funcions similars.
 • Molt convenient disposar del Certificat d’antecedents penals i Certificat de delictes de naturalesa sexual (en cas de no disposar d’aquests certificats, caldrà fer el tràmit durant el procés de selecció).
 • Nivell alt d’eines informàtiques.
 • Altres requisits. Nivell alt de català i castellà. Convenient carnet de conduir i vehicle propi.

Competències professionals:

 • Orientació la persona usuària.
 • Comunicació i impacte.
 • Treball en equip.
 • Orientació a resultats.
 • Adaptació al canvi/flexibilitat.
 • Aprenentatge continu.
 • Compromís amb l’organització.
 • Desenvolupament de persones.
 • Orientació estratègica.

T’OFERIM:

 • Treballaràs en un centre referent a Catalunya i formaràs part d’un equip de professionals amb vocació per a l’atenció a les persones.
 • Ens diferenciem pel fet de dur a terme sessions de supervisió d’equip tècnic (relació assistencial) i supervisió de casos (punt de vista clínic i socioeducatiu).
 • Formaràs part d’un Grup referent en el sector salut i serveis socials, on podràs consolidar la teva trajectòria professional a l’hora que et segueixes formant.

CONDICIONS LABORALS:

 • Incorporació: Immediata.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 100% (38’5h/setmanals).
 • Horari: De 8 o 9h a 17 o 18h. Dimecres tarda fins a les 19h. (visites familiars). Divendres fins les 14h. No hi ha jornada intensiva a l’estiu.
 • Guàrdies: L’estimació de la seva freqüència és d’1 setmana cada 4, en funció de les necessitats del servei. Les guàrdies impliquen disponibilitat telefònica (mòbil d’empresa) i resolució incidències -amb desplaçament, si s’escau-.
 • Conveni col·lectiu d’aplicació: XV CC Estatal de Centres d’atenció a persones amb discapacitat.
 • Altres: Àpat de migdia inclòs (el dies d’horari partit).

BENEFICIS SOCIALS:

 • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Dia festiu el dia de l’aniversari! Compromís amb la maternitat i la paternitat -allargant el permís-, dies de lliure disposició escolar, etc.
 • Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
 • Gratificacions per fets vitals (naixement o adopció, i casament o parella de fet).
 • Suport emocional i coaching gratuït.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Descomptes en altres serveis.
Skip to content