Great friends del Programa Speak Up (monitors/es)

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Respondre el formulari

Fins el 06/05/2024


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 6

Resum

Tens un bon nivell d’anglès? Li vols treure profit?
Estàs de sort, encara pots formar part del programa Speak Up!

El Programa Speak Up és un projecte d’acompanyament escolar del Consorci d’Educació de Barcelona que té com a objectiu millorar la competència lingüística oral en anglès de l’alumnat en diferents centres educatius de Barcelona.

A la Fundació Pere Tarrés cerquem monitors/es amb vocació i experiència docent que tinguin motivació per ensenyar.

Les funcions són:

 • Fomentar l’ús de l’anglès com a llengua de comunicació a les sessions de treball amb 10 alumnes.
 • Controlar l’assistència setmanal de l’alumnat. Fer el seguiment de les tasques que realitzin en l’estona de treball.
 • Comunicar-se amb els especialistes d’anglès de l’Institut per tal de conèixer les necessitats de l’alumnat i la seva evolució.
 • Mantenir la comunicació periòdica amb el professorat assessor de l’EOI Barcelona Drassanes per tal de seguir el programa d’activitats preparat i fer el seguiment i avaluació de la seva implementació.
 • Realitzar els informes de seguiment de l’alumnat i assistir a les reunions de seguiment amb el professorat.
 • Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.
 • Participar a les reunions de coordinació i de preparació d’equip de “great friends” i amb els centres.
 • Organitzar els materials i suports didàctics. Organitzar i elaborar materials i activitats en anglès que afavoreixin l’ús oral de la llengua.
 • Actuar com a referent lingüístic per a l’alumnat ajudant-lo a reforçar l’oralitat en anglès.
 • Oferir suport a la conversa en llengua anglesa reforçant el treball oral realitzat a l’aula.

Condicions:

 • Incorporació: Immediata.
 • Jornada: 8 hores setmanals.
 • Horari: Dilluns a dijous de 16h a 18h.
 • Temporalitat: fins al 14 de juny.

Si vols ser un/a Great Friend, no dubtis a inscriure’t.
We’re waiting for you!

Requisits

 • Haver tingut experiència prèvia com a “Great Friend” o haver realitzat tasques similars (professor/a d’anglès).
 • Graduat/da o estudiant universitari/a mínim de tercer grau.
 • Català nivell avançat.
 • Acreditar un nivell B2 d’anglès del MCER (Marc Comú Europeu de Referència) o equivalent (First certificate), mitjançant certificat oficial o entrevista a l’EOI Barcelona Drassanes.
 • En tots els casos, participar en una entrevista oral el dia i lloc que s’especifiqui amb el professorat assessor de l’EOI Barcelona Drassanes.
Skip to content