Gestor/a de projecte europeu acció exterior

CIDEU

Respondre el formulari

Fins el 16/05/2024


SALARI: Entre 35.000€ i 45.000€ bruts anuals.

La persona contractada serà responsable de la gestió econòmic financera del projecte “El Centre Històric de l’Havana cap a un model de ciutat intel·ligent amb èmfasi en el foment de l’economia creativa, en el marc del 500 Aniversari de la Fundació de la Ciutat”, i en què participen com a socis beneficiaris l’Oficina de l’Historiador de la Ciutat de l’Havana (OHCH) i el Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU), i com a entitat associada, l’Ajuntament de Barcelona. El projecte és finançat per la Unió Europea a través del programa d’Acció Exterior.

Es requereix una persona amb experiència mínima de 3 anys en gestió de projectes europeus i/o en gestió de projectes de cooperació internacional, cofinançats amb organismes públics, incloent-hi la gestió economicofinancera. És un treball a temps complet, presencial, a Barcelona. Els TDX de la convocatòria estan disponibles per descarregar en aquest enllaç.

Les persones interessades han de completar aquest formulari, en què hauran d’adjuntar el seu CV i una carta de motivació adreçada a CIDEU. Si el CV no compleix els requisits mínims presentats als TDX, favor de no presentar-se.

Es rebran postulacions fins al 16 de maig de 2024. Qualsevol consulta sobre els TDX haurà d’enviar-se al correu soporte.secretaria@cideu.org.

Skip to content