Gerocultor/a

Residència Betània, Filles de la Caritat

Fins el 27/01/2023


SALARI: 1.143.14€ mensual (14 pagues)

Funcions

 • Higiene personal de les persones usuàries (dutxar, pentinar, rentar,…).
 • Ajudar a vestir i desvestir als usuaris que ho necessitin.
 • Segons el pla funcional dels centres, ha d’efectuar la neteja i manteniment dels utensilis de les persones usuàries, fer els llits, col·laborar a mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia i encarregar-se de la roba personal de les persones usuàries.
 • Donar menjar a aquelles persones usuàries que no ho puguin fer per elles mateixes. En aquest sentit, s’ocuparà igualment de la recepció, distribució i recollida dels menjars a les persones usuàries.
 • Realitzar els canvis d’absorbents així com ajudar en la seva necessitat d’eliminació a les persones usuàries que no disposin d’aquesta autonomia. Preservant sempre la cura a la seva intimitat.
 • Administrar la medicació, supervisada pel personal d’infermeria, als residents en les dosis i pautes indicades pel personal mèdic.
 • Realitzar els canvis de postura i/o mobilitzacions així com aquells serveis auxiliars que d’acord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats.
 • Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salut de les persones usuàries.
 • Netejar i preparar el mobiliari, materials i aparells de farmaciola.
 • Col·laborar amb l’equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementin els serveis especialitzats d’aquells, amb vista a proporcionar l’autonomia personal de les persones usuàries i la seva inserció en la vida social.
 • Atendre, sempre dins de les pautes que marquin la direcció i el pla funcional, a familiars de les persones usuàries i col·laborar a la integració d’aquestes en la vida del centre.
 • En totes les relacions o activitats amb les persones usuàries, procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que rebin de professionals.
 • En absència d’ATS/DUE podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per a administrar insulina i heparina als usuaris, sempre que la dosi i el seguiment del tractament es realitzi per personal mèdic o d’infermeria.
 • En general, totes aquelles activitats que no hagin sigut especificades abans li siguin encomanades i sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva professió i preparació tècnica.

Titulació exigida
Certificació per la Generalitat de profesionalitat en atenció sociosaniaria a persones depenents en isntitucions socials o cures auxiliar d’infermeria.

Experiència:
De 3 a 6 mesos en tasques similars.

Idiomes
Català/Castellà

Informàtica
Nivell Usuari

ALTRES ASPECTES
Motivació, capacitat per adaptar-se a les noves situacions, tenir empatia, saber escoltar, ser creatiu, tenir capacitat d’observar i analitzar, saber organitzar, ser resolutiu, comunicatiu, treballar en equip.

CONTRACTE
Incorporació inmediata

Horaris
Disponibilitat per treballar en els tons de mati, tarda o nit, segons quadrant.

Ves al contingut