Gerocultor/a Barcelona

Comunitat a Residència Betània, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, provincia Espanya Est

Fins el 19/08/2024


SALARI: 17.258,78€ anuals.

Des de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, estem seleccionat un/a Gerocultor/a, per a l’àmbit de residència de persones grans a Barcelona. Contracte Indefinit. Incorporació immediata.

Funcions

 • Higiene personal de les persones usuàries (dutxar, pentinar, rentar…).
 • Ajudar a vestir i desvestir els usuaris que ho necessitin.
 • Segons el pla funcional dels centres, ha d’efectuar la neteja i el manteniment dels utensilis de les persones usuàries, fer els llits, col·laborar a mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia i encarregar-se de la roba personal de les persones usuàries.
 • Donar menjar a aquelles persones usuàries que no ho puguin fer per si mateixes. En aquest sentit, s’ocuparà igualment de la recepció, distribució i recollida dels àpats a les persones usuàries.
 • Realitzar els canvis d’absorbents, així com ajudar en la necessitat d’eliminació a les persones usuàries que no disposin d’aquesta autonomia. Preservant sempre la cura de la seva intimitat.
 • Administrar la medicació, supervisada pel personal d’infermeria, als residents a les dosis i pautes indicades pel personal mèdic.
 • Realitzar els canvis de postura i/o mobilitzacions, així com aquells serveis auxiliars que dacord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats.
 • Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salut de les persones usuàries.
 • Netejar i preparar el mobiliari, materials i aparells de farmaciola.
 • Col·laborar amb l’equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementin els serveis especialitzats d’aquells, amb vista a proporcionar l’autonomia personal de les persones usuàries i la seva inserció a la vida social.
 • Atendre, sempre dins de les pautes que marquin la direcció i el pla funcional, familiars de les persones usuàries i col·laborar a integrar-les a la vida del centre.
 • En totes les relacions o activitats amb les persones usuàries, procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que rebin de professionals.
 • En absència d’ATS/DUE podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per administrar insulina i heparina als usuaris, sempre que la dosi i el seguiment del tractament la faci personal mèdic o d’infermeria.
 • En general, totes aquelles activitats que no havent-se especificat abans li siguin encomanades i sempre que estiguin incloses a l’exercici de la seva professió i preparació tècnica.

Requisits minims

 • Certificació per la Generalitat de professionalitat en atenció sociosaniaria a persones depenents en institucions socials o cures auxiliar d’infermeria.
 • Experiència: Mínima 6 mesos.

Oferim

 • Contracte: Indefinit.
 • Torn: Rotatius de matí, tarda o nits. Segons quadrant.
 • Incorporació. Immediata.

 

 

Ves al contingut