Gerència

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Respondre el formulari

Fins el 12/06/2023


SALARI: Sou brut anual aproximat de 33.000 euros en 14 pagues.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya que actua com a plataforma aglutinadora de les principals entitats juvenils de Catalunya. Un dels seus objectius essencials és defensar els interessos de les persones joves a través de la incidència política, la sensibilització social i la formació. Per fer-ho possible, el CNJC s’estructura tècnicament en dues grans àrees coordinades internament: programes i administració.

Descripció general del perfil buscat                        

Cerquem un perfil professional de gerència que pugui incorporar-se a la direcció de l’entitat conjuntament amb el Secretariat. Hi haurà d’aportar experiència i coneixement en gestió econòmica i financera i visió estratègica del sector per tal que es compleixin els objectius i  les finalitats aprovades a l’assemblea general i el secretariat.

Els objectius bàsics de la plaça seran la planificació, organització, coordinació global de l’entitat tant de l’equip tècnic com dels recursos financers i materials. En algunes ocasions també exercirà la representació de l’entitat en alguns espais institucionals. La gerència treballarà conjuntament amb la Direcció de Programes que és l’encarregada del lideratge, la coordinació i la implementació del Pla de treball i dels projectes.

Per tant, busquem una persona que tingui afinitat amb els valors de l’associacionisme juvenil i la transformació social. Que sigui proactiva, amb capacitat de lideratge, d’anàlisi i resolutiva. Haurà de dur a terme la planificació estratègica i econòmica de l’entitat, acompanyar al secretariat amb les relacions laborals, així com vetllar pel benestar de l’equip tècnic.

REQUISITS

 • Titulació universitària.
 • Experiència en administració i gestió pública.
 • Experiència en planificació pressupostària, financera i fiscal.
 • Experiència en la planificació, execució i avaluació de projectes.
 • Experiència en coordinació d’equips de treball i metodologies de gestió emocional.
 • Nivell C de català o perfecte domini d’aquest.
 • Domini oral i escrit de l’anglès i el castellà.
 • Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i caps de setmana).

Competències necessàries:

 • Coneixement de les polítiques públiques, les administracions i els seus programaris i normatives, així com els seus canals d’interlocució.
 • Capacitat de planificació estratègica.
 • Anàlisi crítica del funcionament d’organitzacions i fer propostes de millora.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa i coordinació d’equips.
 • Capacitat d’organització i gestió eficient del temps i del treball en equip.
 • Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar.
 • Habilitat per a les relacions humanes (comunicació, empatia i assertivitat…)  i generar consensos.
 • Alt nivell de redacció.
 • Capacitat d’anàlisi de documentació legislativa que afecta l’entitat.
 • Entendre i conèixer el funcionament del món associatiu juvenil i el moviment organitzat (participació, equips de persones voluntàries…).

Es valorarà:

 • Coneixement elevat de la gestió pública.
 • Experiència laboral en entitats juvenils.
 • Coneixement de formes d’organització feminista.
 • Trajectòria associativa o participació en moviments socials.
 • Coneixement d’altres idiomes i nivell superior (D) de català.
 • Coneixement en llengua de signes.
 • Coneixements avançats en Excel.
 • Ser menor de 30 anys.

S’ofereix:

 • Contracte de 35h setmanals. Substitució de 6 mesos amb possibilitat d’indefinit.
 • Lloc de treball: Barcelona (amb opció a dies de teletreball).
 • Data prevista d’incorporació: Juliol 2023.
 • Data límit de recepció de currículums:  18 de juny de 2023 (inclòs).

Per formalitzar la candidatura és imprescindible que:

Ompliu el següent formulari i adjunteu el CV i una carta on poseu en relació la vostra experiència laboral, associativa i formativa amb la plaça de Gerència, a més d’una explicació de les vostres motivacions.

*Serà imprescindible aportar les certificacions corresponents si sou seleccionades per l’entrevista.

Skip to content